Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne

Prawo cywilne

Porady związane z prawem cywilnym: zawieranie umów, prawo rodzinne, prawa autorskie.

Arbitraż – alternatywa dla sądów państwowych

Arbitraż – alternatywa dla sądów państwowych
Pod pojęciem arbitrażu kryje się polubowne rozwiązywanie sporów o prawa majątkowe lub niemajątkowe (z wyłączeniem alimentów) bez uczestnictwa sądów powszechnych. Sądy arbitrażowe rozstrzygają spory w oparciu o wyrażoną pisemnie zgodę stron stosunku prawnego, czyli zapis na sąd polubowny.