Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Prawo opiekuńcze — co warto o nim wiedzieć?

Prawo opiekuńcze — co warto o nim wiedzieć?

Prawo opiekuńcze — co warto o nim wiedzieć?

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest istotną kwestią, ponieważ jest najbliższe zwyczajnym ludziom. Często jego ranga jest zaniżana, ponieważ nie wydaje się aż tak fascynujące jak np. prawo karne. W poniższym tekście postaramy się pokazać, że jest to niezwykle interesujące i ważne prawo.

Czego dotyczy prawo rodzinne i opiekuńcze?

Prawo rodzinne i opiekuńcze dotyczy trzech niezwykle istotnych kwestii: małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki i kurateli. W pierwszym aspekcie prawo opiekuńcze porusza takie kwestie, jak: zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, umowne ustroje majątkowe, przymusowy ustrój majątkowy, ustanie małżeństwa, separacja. W kwestii pokrewieństwa i powinowactwa prawo rodzinne i opiekuńcze porusza kwestie takie jak: przepisy ogólne dotyczące rodziców i dzieci, stosunki między rodzicami i dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny. Tytuł III opieka i kuratela kształtuje prawne działania w kwestii opieki nad małoletnim, opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie i kurateli. Jak widzisz, prawo to odnosi się do kwestii ważnych w życiu każdego człowieka, który żyje w rodzinie lub planuje założenie jej. Warto znać swoje prawa i obowiązki, by w przyszłości móc uniknąć konsekwencji prawnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto udać się do miejsca, jakim jest kancelaria prawna i tam zaczerpnąć porady lub wyjaśnić niepokojące nas kwestie.

Zasady, które stosuje adwokat w przypadku prawa opiekuńczego

Każda kancelaria adwokacka zajmująca się sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi musi kierować się wyznaczonymi wcześniej zasadami. Do najważniejszych z nich należy zasada dobra dziecka — wynika ona z Konstytucji, więc ma charakter nadrzędny. Podobnie jak zasady szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo (mówi ona o tym, że małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny oraz tworzona przez nich rodzina znajduje się pod szczególną opieką państwa) i zasada monogamii. Istotnymi zasadami są też: zasada dobra rodziny (zgodnie z nią małżonkowie mają obowiązek dbałości o rodzinę i zaspokajania jej potrzeb), zasada trwałości związku małżeńskiego (z tej zasady wynika konieczność udowodnienia okoliczności, które uzasadniają konieczność rozwiązania małżeństwa lub separacji) oraz zasada równości małżonków.

Na podstawie tych zasad łatwo zauważyć, że aktami, które mają w przypadku prawa rodzinnego i opiekuńczego największe znaczenie, są Konstytucja RP oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Jakie sprawy sądowe rozstrzygane są na podstawie prawa rodzinnego i opiekuńczego?

Niesamowicie duża ilość spraw sądowych, w których udział bierze adwokat, rozpatrywana jest na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Do najczęstszych należą sprawy o: rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty (ich podwyższenie, obniżenie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), ustanowienie lub zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie lub jego rozwiązanie, a także ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Gdzie szukać pomocy w kwestii prawa opiekuńczego?

Jak widać, pomoc dotycząca prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczyć może wielu bardzo zróżnicowanych kwestii. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porad, które udziela adwokat. Miejscem jego pracy może być kancelaria adwokacka lub kancelaria prawna. Ważne jest, aby wybrać osobę doświadczoną, rzetelną i skuteczną w działaniu. Idealny adwokat powinien być także zaangażowany i otwarty na ciągły rozwój, ponieważ kwestie dotyczące przepisów prawa, nie tylko rodzinnego i opiekuńczego, zmieniają się w zastraszającym tempie.

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest niezwykle rozległą gałęzią prawa, porusza wiele aspektów życia w rodzinie i poza nią. Uważamy, że każdy, dla swojego dobra, powinien znać, chociaż w minimalnym stopniu, zasady, prawa i obowiązki dotyczące prawa rodzinnego. Nie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi, a także nie zwalnia ona ze stosowania podstawowych przepisów prawnych.

Artykuł powstał dzięki informacjom pozyskanym na stronie Oliferuk-Zaborska.pl