Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Orzeczenie alimentów – co musisz wiedzieć?

Orzeczenie alimentów – co musisz wiedzieć?

Orzeczenie alimentów – co musisz wiedzieć?

Orzeczenie alimentów uwzględnia usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe zobowiązanego. Pełnoletni potomek występuje w sprawie samodzielnie, w przeciwnym razie powództwo w jego imieniu wnosi rodzic. Co należy wiedzieć na temat orzeczenia alimentów?

Obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej, a także rodzeństwo. Najczęściej spotykanym przypadkiem okazuje się obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Wspomniane zobowiązanie trwa, dopóki potomek nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymywać. Nawet dorosłe dziecko uczące się lub studiujące powinno uzyskiwać środki od rodziców. Sąd może jednak orzec inaczej, przyjmując, że ktoś studiujący niestacjonarnie i jednocześnie pracujący potrafi sam na siebie zarabiać. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, że rodzice dziecka rozwiedli się albo żyli bez ślubu.

 

Jak ubiegać się o alimenty?

Aby otrzymać orzeczenie alimentów, należy złożyć pozew w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, od której domaga się alimentów, lub miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, występuje w sprawie samodzielnie. W innym wypadku rodzic wnosi powództwo, działając jako przedstawiciel ustawowy (lecz oznaczając dziecko jako powoda). Pomoc w ubieganiu się o alimenty można uzyskać tutaj: http://kancelariaea.pl/uslugi/obsluga-prawna-klientow-indywidualnych/sprawy-rodzinne.html.

 

Co powinno znaleźć się w pozwie?

W pozwie trzeba oznaczyć sąd, powoda i pozwanego, dodatkowo podając ich adresy. Należy również wskazać, że jest to pozew o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego, a także określić kwotę żądanych alimentów i dzień, od którego pieniądze mają być płacone. Warto wnosić o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie powinno się zapominać przy tym o określeniu przedmiotu sporu. Stanowi go suma świadczeń za jeden rok. Bardzo ważnym elementem pozwu okazuje się uzasadnienie. Trzeba przedstawić w nim argumenty potwierdzające tezę, że pozwany będzie w stanie łożyć na utrzymanie dziecka, jak również opisać swoją sytuację majątkową i obliczyć wartość wydatków ponoszonych na rzecz dziecka. Ostatnią kwestię należy poprzeć konkretnymi dowodami – dokumentami, rachunkami, zaświadczeniami o zarobkach i zeznaniami świadków.

 

Zasądzenie alimentów

Sąd orzeka alimenty, uwzględniając usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Co istotne, kwota świadczenia może ulec zmianie. Rodzic lub pełnoletnie dziecko ma prawo zażądać podwyższenia kwoty zasądzonych alimentów. Zobowiązany z kolei ma szansę domagać się obniżenia albo uchylenia obowiązku alimentacyjnego, jeśli jego sytuacja majątkowa ulegnie zmianie.

 

Orzeczenie alimentów na dziecko w kilka dni

Obecnie rząd przygotowuje reformę prawa rodzinnego. Rodzice będą mogli wnosić o orzeczenie alimentów natychmiastowych. Uproszczenie formalności ułatwi szybkie uzyskanie pieniędzy na dziecko. Ubiegający się o alimenty rodzice złożą pozew na gotowym formularzu dostępnym w internecie. Ponadto alimentacyjne nakazy zapłaty o natychmiastowej wykonalności wydadzą nawet referendarze, co zdecydowanie przyspieszy procedurę.

 

Wiedza na temat prawnych regulacji dotyczących przyznawania alimentów to nie wszystko. Należy pamiętać też o tym, że jeśli po orzeczeniu alimentów zobowiązany uchyla się od swojego obowiązku, dziecku przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te można uzyskać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Warunkiem przyznania środków jest tzw. bezskuteczna egzekucja alimentów. Jeżeli rodzina dziecka nie wywiązuje się z płacenia alimentów, z pomocą przyjdą fundusze państwowe.