Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Kiedy musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Kiedy musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Kiedy musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że któregoś dnia będziemy musieli skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. W jakiej sytuacji może mieć to miejsce?

Praca tłumacza może niektórym nieco przypominać pracę biegłego sądowego. Jego znajomość języka obcego ma bowiem służyć pomocą organom administracji państwowej czy też sądom. Niekiedy zdarzają się również sytuacje, w których osoby prywatne muszą skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Osoby prywatne zwracają się zazwyczaj do tłumacza przysięgłego w celu przetłumaczenia dokumentów mających wartość w różnego rodzaju procesach, umowach kupna, sprzedaży czy też w dochodzeniu praw do spadku lub emerytury. Prawo polskie nakazuje bowiem, by wszelkie tłumaczenia dyplomów, aktów urodzenia, zgonu, umów notarialnych, wyroków sądowych i im podobnych dokumentów wykonywał tłumacz przysięgły. Jest on przedstawicielem zawodu zaufania publicznego i jest uprawiony do potwierdzenia zgodności z oryginałem dokumentów przetłumaczonych. Tłumaczenia wykonane samodzielnie lub przez tłumaczy bez stosownych uprawnień nie będą akceptowane w żadnych urzędach i sądach. Organom administracji publicznej nie przysługuje bowiem prawo do respektowania tłumaczeń wykonanych przez osoby nieposiadające odpowiedniej licencji.

Usługi tłumacza przysięgłego są odpłatne. Niestety, nie należą one do najtańszych. Koszt usługi jest tym większy, im mniej popularny jest język, z którego wykonywane jest tłumaczenie. Koszt tłumaczeń nie jest regulowany przez przepisy prawa tak, jak ma to miejsce w przypadku usług notarialnych. Tłumacze przysięgli stosują więc oficjalne cenniki jedynie w przypadku organów administracji państwowej.