Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Rozwód w świetle prawa – fakty i mity

Rozwód w świetle prawa – fakty i mity

Rozwód w świetle prawa – fakty i mity

Nie każdy ślub wróży szczęście, dlatego zdarzają się rozwody. Poznajmy kilka podstawowych faktów na temat zakończenia małżeństwa.

Ślub – rozpoczęcie małżeństwa

Ślub to ceremonia zawarcia małżeństwa. Zawiera się go przeważnie w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w kościele. W świetle prawa (nie uwzględniając prawa kanonicznego) można go zawierać dowolną ilość razy, pod warunkiem, że zawsze pozostaje się w stanie wolnym, a więc na przykład po rozwodzie. Ślub zawrzeć mogą dwie dorosłe i w pełni świadome osoby – we wszystkich krajach świata chodzi o kobietę i mężczyznę, z kolei w niektórych krajach dopuszcza się też kobietę z kobietą lub mężczyznę z mężczyzną.

 

Rozwód – zakończenie małżeństwa

Rozwód to orzeczenie rozwiązania małżeństwa. Orzeka się go przeważnie w sądzie. W świetle prawa można go uzyskać nie tyle przez wyrażenie chęci jego otrzymania, ile udowodnienie, iż pozostaje najsłuszniejszym wyjściem z sytuacji. Rozwód można otrzymać w każdym kraju, aczkolwiek ta zasada nie tyczy się ślubów kościelnych.

 

Rozwód, czyli rozwiązanie ważnego małżeństwa

Rozwód to rozwiązanie ważnego małżeństwa. Wato podkreślić, iż chodzi o ważne małżeństwo, a nie nieważne. W celu otrzymania rozwodu jedna ze stron powinna złożyć wniosek, a następnie w toku rozprawy obie strony powinny podpisać papiery rozwodowe.

 

Stwierdzenie nieważności, czyli potwierdzenie nieważnego małżeństwa

Stwierdzenie nieważności to potwierdzenie nieważnego małżeństwa. Warto podkreślić, aby używać określenia stwierdzenie nieważności, a nie unieważnienie, bo unieważnienie z ważnego małżeństwa robiłoby małżeństwo nieważne, a to niemożliwe. W celu otrzymania stwierdzenia nieważności należy udowodnić, iż małżeństwo zostało zawarte w sposób niewłaściwy (na przykład jeśli ślubu udzielił ksiądz niemający na to pozwolenia, mąż okazał się impotentem lub osobą niespełna władz umysłowych, żona ukrywała bezpłodność itd.) albo że nie zostało skonsumowane (mamy tu na myśli brak stosunków seksualnych między małżonkami).

 

Rozwód z orzekaniem o winie

W przypadku rozwodu nie trzeba orzekać o winie, ale można. Rozwód z orzekaniem o winie to rozwód, w którym jedna z dwóch stron zostaje obwiniona o rozpad małżeństwa. Przeważnie pozostaje ona stratna finansowo, a w przypadku obwinienia o jakąkolwiek przemoc stawia się jej dodatkowe zarzuty.

 

Rozwód bez orzekania o winie

O wiele łatwiej i taniej  otrzymać rozwód bez orzekania o winie, bo w tym przypadku nie trzeba aż tyle płacić za prawników. Rozwód bez orzekania o winie to rozwód, w którym obie strony rozstają się za porozumieniem. Przeważnie dzieli się wówczas majątek na pół lub według ustalonych zasad.

 

Intercyza – słuszne wyjście?

Zawierając intercyzę, jasno określa się, jaki majątek komu przysługuje na wypadek rozstania. Intercyzę zawiera się przed ślubem lub po ślubie. Według prawa majątek małżonków pozostaje wspólny, niezależnie od tego, ile każdy z nich do niego wniósł. Intercyza może wyłączać, przywracać/włączać, ograniczać lub rozszerzać wspólność majątkową.

Dowiedz się więcej tutaj.