Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Jak wyznaczana jest wysokość alimentów na dziecko?

Jak wyznaczana jest wysokość alimentów na dziecko?

Jak wyznaczana jest wysokość alimentów na dziecko?

Nie ma jednolitego „cennika” alimentów. Na jakiej podstawie wyznaczana jest ich wysokość i kiedy może ona ulec zmianie?

Najczęściej konsekwencją rozwodu rodziców mających wspólne dzieci jest zasądzenie alimentów dla jednej ze stron. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, jeśli nie jest ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Jednak żaden adwokat czy radca prawny nie wskaże klientowi z góry, jaka będzie wysokość alimentów – to zależy już tylko i wyłącznie od sądu.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Art. 135. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Warto przy tym zaznaczyć, że dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie, jak rodzice.

Nie są to zatem precyzyjne przepisy, ale dobry radca prawny czy adwokat mogą pomóc klientowi we wskazaniu, co dokładnie wpływa na wysokość alimentów, a także jak można je zwiększyć albo zmniejszyć.

Każdy dobry radca prawny lub adwokat, do którego zwróci się klient w związku ze sprawą alimentacyjną, wskaże, że rodzic, który będzie chciał otrzymać alimenty na dziecko, powinien zebrać jak najwięcej dowodów dotyczących kosztów utrzymania dziecka.

 

Koszty utrzymania dziecka to między innymi:

  • koszty mieszkaniowe,
  • koszty wyżywienia,
  • koszty zakupu odzieży,
  • koszty edukacji,
  • koszty leczenia,
  • koszty związane z dbałością o rozwój intelektualny i fizyczny.

Z drugiej strony pod uwagę bierze się wspomniane możliwości zarobkowe i majątkowe. Warto tutaj wskazać, że nie chodzi konkretnie o osiągane zarobki, ale o te, które zobowiązany do płatności alimentów może uzyskać przy dochowaniu należytej staranności oraz zależnie od swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zatem nawet najlepszy radca prawny nie pomoże wtedy, gdy sąd uzna, że zarobki zobowiązanego są znacznie mniejsze od jego możliwości. Jest to związane z faktem, że część osób mających płacić alimenty celowo nie chce osiągać wyższego przychodu.

Warto przy tym zaznaczyć, że oprócz zarobków bierze się też pod uwagę wysokość innych wpływów, jak dodatki, premie, renty, emerytury.

Zatem zdarza się, że osoby w podobnej sytuacji mają zasądzaną inną wysokość alimentów. Sąd pod tym względem ma możliwość dokonania indywidualnej oceny.

Zmniejszenie lub podwyższenie wysokości alimentów

Raz zasądzona wysokość alimentów nie musi jednak obowiązywać zawsze – może być zmniejszona albo podwyższona. Do radców prawnych zwraca się wiele osób w związku ze sprawami alimentacyjnymi, aby podwyższyć albo zmniejszyć je w największym stopniu. Podstawą jest trwała i istotna zmiana okoliczności.

Przesłankami do podwyższenia wysokości alimentów są głównie zwiększone, usprawiedliwione potrzeby dziecka. Koszty dotyczące utrzymania dziecka rosną wraz z jego wiekiem, dlatego może dojść wtedy do ich podwyższenia. Radcowie prawni spotykają się często z sytuacją, gdy rodzic wnioskuje o wyższe alimenty w związku z pójściem dziecka do lepszej szkoły, ale również wniosek może być związany z droższym hobby czy kosztowną w leczeniu chorobą.

Z kolei główne przesłanki do obniżenia wysokości alimentów związane są z utratą lub znacznym obniżeniem możliwości zarobkowych zobowiązanego, na przykład wskutek redukcji etatów w pracy czy też wypadku albo choroby, które uniemożliwiają podjęcie pracy i systematyczne regulowanie alimentów w dotychczasowej wysokości.

W razie pytań do konsultacji zaprasza Kancelaria Prawna Sylwii Bartoszuk działająca w Krakowie.