Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Radca prawny czy adwokat? Poznaj różnice

Radca prawny czy adwokat? Poznaj różnice

Radca prawny czy adwokat? Poznaj różnice

Czy istnieją różnice między radcą prawnym a adwokatem? Czym zajmują się przedstawiciele tych na pozór różnych profesji? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym artykule.

Choć zwykle o tym nie wiemy - adwokat i radca prawny to zupełnie różne zawody. Polska to jeden z nielicznych krajów w Europie, w którym istnieje jeszcze rozróżnienie na te dwie profesje. Bywa tak, że mając problem natury prawnej, nie wiemy, czy po poradę lepiej wybrać się do radcy prawnego, czy do adwokata. Powstaje niepotrzebne zamieszanie, ponieważ w środowisku prawniczym zarówno adwokaci, jak i radcy prawni nazywani są potocznie mecenasami, a różnice między tymi zawodami są znikome. Jakie są więc rozbieżności i jakie cechy wspólne między tymi na pozór różnymi profesjami?

 

Kim jest adwokat i czym się zajmuje?

Adwokat jest prawnikiem, którego działania reguluje prawo o adwokaturze. Jego praca polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu aktów prawnych i opinii, a także na występowaniu przed sądami oraz urzędami. Prawo wykonywania zawodu adwokata ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów.

 

Kim jest radca prawny?

Radca prawny jest uprawniony do udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych i aktów oraz występowania przed sądami oraz urzędami - czyli, w skrócie rzecz ujmując, do świadczenia pomocy prawnej. Jeszcze dwa lata temu radca nie miał uprawnień do reprezentowania klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych. Jednak 1. lipca 2015 roku zapis ten uległ zmianie.

Różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym

Już z samych definicji łatwo wywnioskować, że podstawowa różnica pomiędzy adwokatem a radcą prawnym jest właściwie symboliczna. Wykonujący te dwa zawody prawnicy w praktyce mają bowiem te same uprawnienia. Jeszcze dziesięć lat temu radcowie prawni nie mogli być przedstawicielami prawnymi w sprawach rodzinnych (rozwody, uznanie ojcostwa, przyznanie praw rodzicielskich). Obecnie mają takie uprawnienia, a różnice między zawodami adwokata i radcy prawnego - zacierają się z biegiem czasu.

Jedną z istotnych różnic pomiędzy adwokatami a radcami prawnymi jest także fakt, że adwokaci mogą pracować wyłącznie jako wspólnicy spółki lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Z adwokatem możemy więc zawrzeć wyłącznie umowę cywilnoprawną. Radcy prawni natomiast mogą być zatrudniani w ramach stosunku pracy. Jednak z punktu widzenia “zwykłego” człowieka jest to bardziej ciekawostka niż praktyczna porada.

Podobieństwa pomiędzy adwokatem a radcą prawnym

W tym przypadku podobieństw pomiędzy zawodami jest znacznie więcej niż różnic. Zarówno adwokaci, jak i radcy prawni są zrzeszeni w samorządowych korporacjach zawodowych, mają bierne i czynne prawa wyborcze. Samorządem zawodowym nazywamy zrzeszenie, którego zadaniem jest reprezentowanie osób wykonujących ten sam zawód, nadzór nad spełnianiem przez nie norm dotyczących wykonywania zawodu. Takie zrzeszenie ma także prawo do ograniczania i weryfikowania uprawnień zawodowych. Samorząd jest więc gwarantem profesjonalnego, poprawnego merytorycznie i moralnie wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim bezsprzecznie jest zawód adwokata i radcy prawnego.

Wspólną powinnością radcy prawnego i adwokata jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Jest to podstawa współpracy klienta z prawnikiem i gwarancja, że jego tajemnice nie wyjdą na jaw.

Radcowie prawni i adwokaci mają także obowiązek ubezpieczenia się w ramach odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że są ubezpieczeni od skutków udzielenia niewłaściwej porady prawnej, co w pewnym zakresie zabezpiecza interesy klientów.

 

Gdzie szukać pomocy?

Wymienione wyżej podobieństwa i różnice pomiędzy zawodami radcy prawnego i adwokata sprawiają, że obecnie dla klientów nie ma większego znaczenia, czy po poradę prawną wybierze się do radcy, czy też do adwokata. Uprawnienia i obowiązki względem klienta są jednakowe w obydwu tych zawodach. Różnica w sposobie zatrudnienia w praktyce nie ma znaczenia dla osoby, która potrzebuje jednorazowej porady lub przedstawiciela na rozprawie sądowej. Dlatego też coraz szerzej dyskutuje się nad możliwością połączenia tych dwóch zawodów w jeden, co z pewnością byłoby wyjściem korzystnym z punktu widzenia klientów korzystających z pomocy prawnej. Tym bardziej, że w większości innych krajów europejskich podział zawodów prawniczych nie istnieje. Na razie jednak nie ma na to większych szans.

Teraz już jasne jest, że pomoc prawną może udzielić nam zarówno adwokat, jak i radca prawny. W większych miastach, takich jak Warszawa, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii prawnych, w których znajdziemy pomoc w każdej dziedzinie prawa, a naszą sprawą zajmie się doświadczony radca prawny lub adwokat.