Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Podstawowe zasady spadków i darowizn

Podstawowe zasady spadków i darowizn

Podstawowe zasady spadków i darowizn

Śmierć w rodzinie jest niewątpliwie bardzo traumatycznym przeżyciem. Po okresie pogrzebu oraz żałoby bardzo często dochodzi do kolejnych traumatycznych dla rodziny sytuacji. Chodzi tutaj między innymi o podział spadku po zmarłej osobie.

W tym czasie tematem numer jeden wśród wszystkich członków rodziny zmarłego jest spadek oraz zachowek kc. Jak sprawiedliwie dokonać jego podziału pośród wszystkich członków rodziny tak, aby nikt nie poczuł się poszkodowany? O tej oraz o innych zasadach, które w bezpośredni sposób dotyczą zasad podziału spadków oraz darowizn, dowiemy się w dalszej części tego artykułu.

 

Zachowek kc – podstawowe informacje

Ten rodzaj zachowku przysługuje tylko najbliższej rodzinie. Wysokość kwoty, którą dostanie każdy z członków rodziny, jest zależna przede wszystkim od woli zmarłego, która z kolei jest najczęściej zapisana w testamencie. Jednak jak to w każdej rodzinie, bardzo często dochodzi do eskalacji mniejszych i większych konfliktów. Jeżeli konflikty tego rodzaju są poważne, osoba zmarła mogła umieścić w testamencie zapis o wydziedziczeniu któregoś z członków rodziny. Czy osobie wydziedziczonej nadal przysługuje jakakolwiek część majątku, który został po zmarłym? Tak, w tym przypadku również takie osobie, pomimo, że wydziedziczonej, przysługuje zachowek. Wysokość zachowku określa się według zasad, które są opisane w ustawie, jednak o nich dowiemy się podczas czytania kolejnego akapitu tego artykułu.

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, za pomocą przepisów, które są zawarte w odpowiedniej ustawie, można bardzo łatwo obliczyć zachowek. Wysokość spadku tego rodzaju zależy od bardzo wielu różnych czynników. Najbardziej oczywistym, a jednak najtrudniejszym do wyliczenia czynnikiem, jest kwota oraz inne rzeczy majątkowe, które pozostawił po sobie zmarły. To przede wszystkim ten czynnik determinuje to, jak duży będzie zachowek. Wysokość spadku zależy również od stopnia opodatkowania na dobra zawarte w majątku zmarłego. W Polsce sytuacja spadkobierców jest w tym względzie mało komfortowa, ponieważ poziom opodatkowania w Polsce na tego rodzaju dobra jest niestety bardzo wysoki. Dodatkowym czynnikiem, który również decyduje o tym, jak wysoki będzie nasz zachowek, jest liczba oraz wiek spadkobierców. Obliczanie zachowku powinno przede wszystkim odbywać się przy udziale wszystkich zainteresowanych. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której którykolwiek ze spadkobierców jest pomijany przy podziale wspomnianego wcześniej zachowku. Może to rodzić dodatkowe konflikty pomiędzy członkami rodziny, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do jej rozpadu. Oprócz wszystkich wymienionych w tym akapicie czynników, które wpływają na podział majątku pozostawionego przez zmarłego, jest jeszcze kilka innych, które są jednak bardzo indywidualne i nie w każdej sytuacji obliczanie zachowku, które uwzględniałoby te czynniki, będzie miało sens.

Jak obliczyć zachowek samodzielnie?

Podczas podziału majątku bardzo często może dochodzić do wielu sytuacji konfliktowych. Jakie prawa oraz możliwości prawne posiada strona lub spadkobierca, który czuje się poszkodowany i nie zgadza się z wysokością zachowku lub spadku, który został mu przyznany? Pierwszą i najbardziej zalecaną możliwością jest oczywiście polubowne rozwiązanie całej sytuacji. Możemy to wykonać na dwa sposoby. Jednym z nich jest po prostu szczerza rozmowa oraz rzeczowa wymiana argumentów ze wszystkimi innymi spadkobiercami. Jeżeli jednak sytuacja budzi zbyt wiele emocji, a rozmowa przybiera formę otwartego konfliktu, to lepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie się do mediatora. Taka osoba pomoże w formułowaniu argumentów, a pytanie o to, jak obliczyć zachowek, będzie dla każdego członka rodziny rozpatrywane indywidualnie. Ostatnim i chyba najbardziej radykalnym rozwiązaniem jest droga sądowa. Tutaj o wszystkim decyduje sąd, a jeśli jego decyzja się uprawomocni, to utracimy możliwość odwołania się od tej decyzji. Droga sądowa polecana jest w przypadku, kiedy pozostali spadkobiercy unikają konfrontacji i nie chcą rozmawiać na temat wysokości otrzymanego przez wszystkich zachowku. W takich sytuacjach o wszystkim decydują kolejne instancje sądu.