Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo karne  »  Po siódme: nie kradnij. Kary za przestępstwa kradzieży

Po siódme: nie kradnij. Kary za przestępstwa kradzieży

Po siódme: nie kradnij. Kary za przestępstwa kradzieży

Kradzież to jedno z podstawowych przestępstw. Określa się je jako zabór cudzej rzeczy, a więc jako wyjęcie rzeczy spod władztwa innej osoby. Traktuje o tym artykuł 278 Kodeksu karnego.

Egzekucja kradzieży

Za kradzież grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, w zależności od wagi czynu. W łagodniejszych przypadkach kradzieży nie traktuje się jako przestępstwa, lecz jako wykroczenie. Wówczas grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku czasu.

 

Kradzież oraz włamanie

Kradzież z włamaniem to przestępstwo większe niż sama kradzież. Określa się je jako zabór cudzej rzeczy przy przełamaniu określonych zabezpieczeń. Traktuje o tym artykuł 279 kodeksu karnego.

 

Egzekucja kradzieży oraz włamania

Za kradzież z włamaniem grozi od jednego roku do pięciu lat pozbawienia wolności, w zależności od wagi czynu. W przeciwieństwie do kradzieży, kradzież z włamaniem zawsze traktuje się jako przestępstwo, nigdy jako wykroczenie. Można jednak ubiegać się, aby uznano je za przypadek mniejszej wagi. Wówczas grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

 

Przestępstwa skarbowe

Istnieją też przestępstwa, które popełnia się niekoniecznie z zamiarem okradania (głównie są to przestępstwa skarbowe). Traktuje o tym trzeci rozdział kodeksu karnego. Jako przestępstwo skarbowe uznaje się czyn, którego konsekwencją okazuje się narażenie należności publicznoprawnej przez jej uszczuplenie, pod warunkiem, że w czasie jego popełniania suma uszczuplenia przekracza pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Przy czym należy tutaj odróżnić przestępstwo od wykroczenia. Jako wykroczenie skarbowe uznaje się czyn, którego konsekwencją jest narażenie należności publicznoprawnej przez jej uszczuplenie, pod warunkiem, że w czasie jego popełniania suma uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Uszczuplenie należności publicznoprawnej pojmuje się jako zadeklarowanie lub zapłacenie mniejszej należności niż należność faktycznie wynikająca. Zdarza się to w przypadku chociażby zawyżenia wydatków, zatajenia przychodów lub zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT.

 

Egzekucja przestępstw skarbowych

Karę za wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe stanowią głównie grzywny. Kara za wykroczenie skarbowe wynosi od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości najniżej płacy krajowej. Kara za przestępstwo skarbowe wynosi między jedną trzydziestą wartości najniższej płacy krajowej do jej czterechsetkrotności. W poważnych przypadkach grożą również kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Źródło: Kancelaria Adwokacka Kancelaria EA