Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Stanowisko pracy „technik fizjoterapii” w wewnętrznym regulaminie?

Stanowisko pracy „technik fizjoterapii” w wewnętrznym regulaminie?

Stanowisko pracy „technik fizjoterapii” w wewnętrznym regulaminie?

Wiele samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudnia techników fizjoterapii. Są to osoby, które ukończyły szkołę policealną oraz uzyskały tytuł zawodowy technika fizjoterapii (lub ewentualnie kierownika zespołu techników fizjoterapii).

Odnosząc się do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku oraz do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od poszczególnych pracowników zależnie od rodzaju stanowiska pracy w podmiotach leczniczych, które nie są przedsiębiorstwami, SP ZOZ-y często mają wątpliwości w kwestii zapisów w wewnątrzzakładowych regulaminach. Konkretnie chodzi o nazwę stanowiska pracy „technik fizjoterapii”, a także „kierownik zespołu techników fizjoterapii”, ponieważ rozporządzenie Ministra Zdrowia nie wyszczególnia w swoich zapisach takich stanowisk.

Okazuje się, że ta kwestia wcale nie jest tak problematyczna, jak się wydaje. W rozumieniu ustawy każda osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest po prostu fizjoterapeutą.  Jeśli w ramach wykonywanych czynności zawodowych wykonuje czynności fizjoterapeuty, obowiązuje nomenklatura przyjęta w rozporządzeniu, co dla SP ZOZ-u oznacza po prostu zatrudnienie go na takim stanowisku.

Potwierdza to art. 5. ust. 1 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który mówi : „prawo do posługiwania się tytułem zawodowym ‘fizjoterapeuta’ przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

Ta sama ustawa w art. 13 ust. 3 pkt  8 mówi, że prawo wykonywania zawodu przyznaje się osobie, która ukończyła przed wejściem w życie ustawy szkołę policealną (publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej) i uzyskała tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

Z zapisów tej ustawy jasno wynika, że osoba spełniająca te kwalifikacje w świetle prawa jest fizjoterapeutą i może być zatrudniona na takim stanowisku. Nie ma konieczności wyodrębniania stanowiska „technik fizjoterapii” tylko po to, by umieścić je w regulaminie.