Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Czy fizjoterapeutom należy się dodatek za pracę w szkodliwych warunkach podczas rehabilitacji osób chorych psychicznie?

Czy fizjoterapeutom należy się dodatek za pracę w szkodliwych warunkach podczas rehabilitacji osób chorych psychicznie?

Czy fizjoterapeutom należy się dodatek za pracę w szkodliwych warunkach podczas rehabilitacji osób chorych psychicznie?

Jak powszechnie wiadomo, pracodawca ma obowiązek wypłacenia dodatku za wykonywanie pracy w warunkach uciążliwych jedynie w przypadku, gdy regulacje obowiązujące wewnątrz danego zakładu pracy lub zawierane z pracownikami umowy o pracę zakładają możliwość wypłacania takiej składowej wynagrodzenia.

Aktualnie obowiązujące regulacje prawa pracy dają pełną swobodę pracodawcom w kwestii wypłacania pracownikom dodatku za pracę w warunkach uciążliwych czy szkodliwych - niezależnie od tego, czy są to kursy dla fizjoterapeutów, czy faktyczna praca - więc nie jest to świadczenie obowiązkowe.  Zakład pracy ma obowiązek wypłacenia takiego dodatku jedynie w przypadku, gdy kwestię tę regulują jakieś inne odrębne prawomocne przepisy, ewentualnie obowiązujące w konkretnym zakładzie pracy ustalenia wewnątrzzakładowe. Innym przypadkiem, w którym pracodawca również będzie zobowiązany do wypłacania pracownikom takich dodatków, jest sytuacja, w której na umowie o pracę znajdują się faktyczne zapisy dopuszczające świadczenie jako dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę.

Uregulowania prawne dotyczące zakresu obowiązkowo doliczanych bonusów do pensji pracownika podmiotu leczniczego nie przewidują dla żadnej z kategorii podmiotów leczniczych wypłacania pracownikom dodatków za wykonywanie pracy w szkodliwych warunkach. Jako kategorię podmiotów leczniczych możemy wyróżnić :

  • podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą,
  • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
  • podmiot leczniczy w postaci jednostki budżetowej.

W sytuacji, gdy zakład pracy przewiduje możliwość wypłaty świadczenia za pracę w warunkach szkodliwych, jest ono ustalane kwotowo lub jako procent najniższej stawki wynagrodzenia i przysługuje za czas przepracowany w określonych warunkach. Dodatek również przyznawany jest za każdą godzinę przepracowaną w warunkach uznawanych za szkodliwe/uciążliwe, a liczbę godzin, jaką pracownik musi przepracować, by uzyskać dopłatę, ustala pracodawca, na przykład na podstawie obowiązującego wewnątrz zakładu pracy regulaminu.