Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo gospodarcze i handlowe  »  Oszustwo skarbowe - co za nie grozi?

Oszustwo skarbowe - co za nie grozi?

Oszustwo skarbowe - co za nie grozi?

Kombinowanie nie popłaca, szczególnie jeśli zamierza się wprowadzić w błąd organ podatkowy. Oszustwo skarbowe może pociągnąć za sobą olbrzymie konsekwencje. Jakie kary czekają za celowe wprowadzanie w błąd urzędu skarbowego?

Czym jest oszustwo?

Niestety z kombinowaniem mamy do czynienia coraz częściej. Oszukujemy, kiedy świadomie wprowadzamy kogoś w błąd. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy chcemy osiągnąć z tego powodu jakieś korzyści bądź uniknąć konsekwencji jakiegoś czynu. W dyskursie prawnym oszustwo definiuje się jako tworzenie pewnego obrazu, który nie zgadza się z rzeczywistością, aby osiągnąć korzyść majątkową oraz pozbawić jej innej osoby. W przypadku oszustwa skarbowego uszczupla się należność publicznoprawną - podlega to postępowaniu karnemu. Dotyczy to m.in. fałszowania dokumentów, ukrywania dochodów, wyłudzenia VAT, unikania opodatkowania bądź niewpłacenia pobranego podatku.

 

Wykroczenie czy przestępstwo?

Kodeks karny skarbowy kreśli linię demarkacyjną między wykroczeniem a przestępstwem. Jaka jest zatem różnica? Wykroczenie jest wtedy, gdy oszustwo spowodowało uszczuplenie należności urzędu skarbowego o kwotę nie wyższą niż suma pięciokrotnego wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że jeśli w wyniku okłamania instytucji skarbowej  narazimy ją na uszczerbek finansowy przekraczający taką kwotę, to będzie to uznawane już jako przestępstwo, za które kary są wyższe i bardziej surowe.

 

Co grozi?

Obecnie wysokość grzywny za wykroczenie zależy od sytuacji życiowej sprawcy, okoliczności popełnionego czynu zabronionego oraz od wysokości pensji minimalnej w danym roku. Wymierzana jest w stawkach dziennych, a każdy czyn ma przypisaną ich wartość maksymalną. Jedna stawka nie będzie niższa niż 1/30 części pensji minimalnej, ale nie może jednocześnie być większa niż jej czterystakrotność. Upoważnione przez urząd skarbowy osoby mogą wypisywać mandaty, które nie przekraczają sumy dwóch pensji minimalnych. Za przestępstwo natomiast kary są bardziej dotkliwe, ponieważ można trafić do więzienia. Jeśli dotyczy ono nieznacznych szkód wynikających z oszustwa, to możemy obawiać się od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Gdy kwota oszustwa jest bardzo wysoka, czyli wynosi np. milion złotych, czeka nas kara więzienia od trzech do piętnastu lat! Natomiast jeśli nasze oszustwa będą opiewały na kwotę paromilionową, to możemy pożegnać się z wolnością na 5 do 25 lat.

 

Prawnik na pomoc

Jeżeli mamy problem i chcemy dowiedzieć się więcej na temat konsekwencji oszustwa bądź jeśli chcielibyśmy uniknąć konsekwencji nieświadomego wprowadzenia urzędu skarbowego w błąd (z roztrzepania, zapominalstwa bądź niewiedzy) - warto udać się do kancelarii. Prawnicy pomogą nam i odpowiedzą na wszystkie nasze pytania (sprawdź tutaj).

Oszustwa skarbowe godzą w interesy państwa oraz tych, którzy uczciwie płacą podatki. Pieniądze te mogłyby bowiem przydać się na inwestycje we wspólne dobra i przysłużyć się ogółowi społeczeństwa. Istotne jest zatem, aby każdy obywatel, który pracuje i zarabia, był w porządku w stosunku do reszty ludzi i nie narażał ich na straty, a siebie na nieprzyjemne konsekwencje.