Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo gospodarcze i handlowe  »  Prawnik w firmie - dlaczego warto?

Prawnik w firmie - dlaczego warto?

Prawnik w firmie - dlaczego warto?

Od wielu lat prawnicy wspierają przedsiębiorstwa nie tylko w sytuacjach kryzysowych (np. w przypadku pozwu sądowego), ale obejmując stałą opieką wszystkie działania firmy. I trzeba zaznaczyć, że nie mówimy tutaj wyłącznie o dużych podmiotach gospodarczych.

Nawet mali przedsiębiorcy mogą dużo zyskać dzięki opiece prawnika, który jako osobisty doradca, czuwa nad dochowaniem szeregu obowiązków przedsiębiorcy, stawianych mu przez nasze prawo. Co może dać Twojej firmie stała współpraca z adwokatem?

 

Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności

Porady prawne to usługa, z której przedsiębiorcy korzystają często - radca prawny doradzi nam w wyborze formy działalności gospodarczej (z punktu widzenia podatków, dziedziczenia, bezpieczeństwa rodziny) oraz będzie sprawował pieczę nad wypełnieniem szeregu obowiązków ciążących na firmie jako przedsiębiorcy i pracodawcy i tym samym uchroni przez odpowiedzialnością finansową.

 

Przygotowanie i opiniowanie umów

Kancelaria radcy prawnego może sporządzać dla nas umowy z kontrahentami, podwykonawcami czy pracownikami w taki sposób, aby były dla nas korzystne i dostosowane do prowadzonej działalności gospodarczej i specyfiki firmy. Pozwala to ustrzec firmę przed błędami, a następnie konsekwencjami źle sporządzonych umów, zawierających niekorzystne dla nas zapisy itd.

 

Windykacja należności

Doświadczenie pokazuje, że listy wzywające do spłaty należności podpisane przez profesjonalnego prawnika czy kancelarię odnoszą większy skutek niż te, które są wysyłane bezpośrednio z siedziby firmy. Pomaga to w szybszym odebraniu należności, często bez konieczności rozpoczęcia drogich i długotrwałych procesów sądowych.

 

Reprezentacja przed sądem

Spór z kontrahentem czy klientem zawsze może kończyć się w sądzie i niestety, zdarza się to często. Dzięki stałej współpracy z kancelarią prawną, najlepiej specjalizującą się w biznesie (np. kmhs.pl), możemy uniknąć stresu, jakim jest niewątpliwie występowanie jako strona w postępowaniu sądowym. W przypadku profesjonalisty możemy być spokojni, że nasza firma jest w dobrych rękach.

 

Działania w administracji publicznej

Pomocy prawnika mogą potrzebować wszystkie firmy, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wymagające uzyskania różnego rodzaju koncesji czy działające w takich obszarach, jak branża projektowa lub budowlana.

 

Dlaczego warto?

Zabiegany przedsiębiorca rzadko ma czas na sprawdzanie bieżących zmian w prawie, tak jak i kontrolowanie spełnianych przez siebie obowiązków wobec Państwa. A to często wiąże się z konsekwencjami, które przynoszą olbrzymi stres i straty finansowe. Współpraca z kancelarią prawną rozwiązuje ten problem, a my możemy spać spokojnie, wiedząc, że ktoś czuwa nad bezpieczeństwem prawnym naszej firmy.