Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Konto w banku osoby zmarłej - jakie formalności trzeba załatwić?

Konto w banku osoby zmarłej - jakie formalności trzeba załatwić?

Konto w banku osoby zmarłej - jakie formalności trzeba załatwić?

Jeszcze do niedawna po śmierci bliskiej nam osoby, w przypadku, kiedy nie wiedzieliśmy dokładnie, w jakim banku miała ona konto, musieliśmy odwiedzić je wszystkie. Od lipca ubiegłego roku dzięki nowelizacji prawa bankowego te formalności będą bardziej przyjazne rodzinom zmarłych.

Co musimy wiedzieć, by uzyskać dostęp do tych pieniędzy?

 

Oszczędności łatwiejsze do zlokalizowania

By uzyskać jakiekolwiek informacje na temat kont  i oszczędności zmarłego członka rodziny, musieliśmy jeszcze do niedawna udawać się do każdego banku i SKOK-u z potwierdzeniem, że mamy spadkowe prawo do przejęcia funduszy, i złożyć w formie pisemnej prośbę o weryfikację, która ma na celu ustalenie, czy takie konto jest założone akurat w tym oddziale. Nie tylko traciliśmy czas potrzebny na obejście wszystkich banków, ale i pieniądze - wspomniana weryfikacja wiązała się bowiem z koniecznością uiszczenia pewnej opłaty.

Od lipca 2016 roku wprowadzona została w życie Centralna informacja o rachunkach uśpionych, prowadzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Daje ona możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy ze wszystkich banków w tym samym momencie.

 

Niezbędna dokumentacja

Przed wybraniem się do placówki bankowej warto zadzwonić na infolinię, by dowiedzieć się, jakie dokumenty związane ze śmiercią członka rodziny będą Ci potrzebne do załatwienia wszystkich formalności na miejscu.

Banki mogą wymagać następujących dokumentów:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość (najczęściej dowodu osobistego),
 • aktu zgonu spadkodawcy,
 • notarialnie poświadczonego testamentu,
 • prawomocnego wyroku sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Konsultant podczas rozmowy telefonicznej powinien udzielić nam szczegółowych informacji dotyczących niezbędnych dokumentów.

 

Procedury

Po przedstawieniu wszystkich pism i złożeniu wniosku w oddziale banku, instytucja ta kieruje pytanie do Centralnej Informacji, która przekazuje je dalej do wszystkich banków i SKOK-ów. Te natomiast mają 3 dni na zebranie informacji o kontach zmarłego. Zestawienie to będzie zawierało:

 • wskazanie osób lub firm, które prowadzą albo prowadziły rachunek, wraz z numerem tego rachunku,
 • informację, czy rachunek jest nadal prowadzony,
 • informację, czy jest to rachunek wspólny,
 • informację o wszystkich umowach rachunku bankowego, które uległy rozwiązaniu lub wygasły z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat.

 

Dyspozycja wkładem na rachunku

Wszystkie pieniądze na koncie zmarłego, zgodnie z obowiązującym prawem, wchodzą w skład spadku i nie podlegają dziedziczeniu. Istnieje jednak sposób na przekazanie rodzinie funduszy z konta bez testamentu. Nowelizacja wprowadziła możliwość wydania dyspozycji, dzięki której po śmierci dysponenta wskazany bliski otrzymuje pieniądze z rachunku bankowego. Są oczywiście pewne ograniczenia z tym związane. Po pierwsze, krąg osób, dla których możemy taka dyspozycję nadać, jest bardzo ograniczony. Zaliczają się do niego:

 • małżonek,
 • wstępni (rodzice, dziadkowie),
 • zstępni (dzieci, wnuki),
 • rodzeństwo.

Pewnym restrykcjom podlega również kwota, jaką możemy przekazać osobie najbliższej – nie może być większa niż dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc poprzedzający zgon osoby dysponującej rachunkiem. W tej chwili kwota ta wynosi 92 700 zł (za miesiąc grudzień 2016r.).

Jeżeli jednak taka dyspozycja nie została złożona, pozostaje nam czekać na sądowne rozstrzygnięcie kwestii majątkowych. Sprawami spadkowymi nie należy jednak zajmować się samemu – warto je powierzyć w ręce doświadczonych prawników.