Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo administracyjne  »  Czy można się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu?

Czy można się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu?

Czy można się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu?

Wynajmowanie mieszkania to kwestia często bardzo problematyczna i to nie tylko dla pierwszorocznych studentów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z samodzielnym życiem. Dzisiaj przyglądamy się aspektom prawnym obowiązku meldunku.

Wiele osób ma problem z określeniem, czym tak naprawdę jest zameldowanie. Zgodnie z literą prawa, a konkretnie art. 24 ustawy o ewidencji ludności, mamy obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, przekraczającego okres trzech miesięcy.

 

Zgoda właściciela

W licznych wzmiankach znajdowanych w Internecie jest wiele sprzeczności na temat zgody właściciela danego lokalu na zameldowanie się wynajmujących. Przepisy prawa wyjaśniają jednak, że tak de facto najemca (właściciel) danego lokalu nie musi zgodzić się na zameldowanie się w nim poszczególnych osób, a samo zameldowanie ma służyć jedynie celom ewidencyjnym i tak naprawdę osoba zameldowana nie może sobie rościć żadnych praw do danego lokalu.

 

Polskie prawo

W myśl art. 27 ust., najpóźniej w trzydziestym dniu swojego czasowego lub stałego przebywania w danym lokalu powinniśmy się tam zameldować. W przypadku zgody właściciela nie ma żadnych problemów z meldunkiem czasowym lub też stałym. W wielu umowach jednak pomija się ten fakt i tak naprawdę poszczególne osoby nie są nigdzie zameldowane. Niemniej według prawa wyrażenie przez właściciela zgody na zameldowanie ma znacznie drugorzędne. W ten sposób ułatwia on po prostu organom władz postępowanie. Posiadając zgodę właściciela jest więc po prostu zdecydowanie łatwiej się zameldować, ponieważ nie zajmuje to aż tak wiele czasu, jak w przypadku braku takiej zgody.

Przepisy dotyczące meldunku mają obowiązywać do końca 2015 roku. Od 1 stycznia 2016 obowiązek ten ma zostać zniesiony.