Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Nie daj się oszukać – poznaj podstawy prawne i znaj swoje prawa

Nie daj się oszukać – poznaj podstawy prawne i znaj swoje prawa

Nie daj się oszukać – poznaj podstawy prawne i znaj swoje prawa

„Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi)" - ta starożytna maksyma do dzisiaj zachowuje aktualność. O jej prawdziwości mogą przekonać się zwłaszcza ci, którzy padli ofiarą szalbierstwa i nie podjęli żadnych kroków, aby uzyskać z tego tytułu należne zadośćuczynienie.

W polskiej rzeczywistości oszustwa różnego rodzaju zdarzają się najczęściej zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Czy to znaczy, że  wszyscy mamy studiować prawo?

Na pewno nie, trzeba jednak mieć choć minimalną wiedzę na ten temat, ewentualnie przy każdym ryzykownym przedsięwzięciu konsultować się z prawnikiem. Warto też sięgnąć po pozycje wydawnicze z dziedziny prawa dostępne na http://livro.pl/ksiazki/prawo.html.

 

Dokument nr 1

Każdy Polak powinien znać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to ustawa zasadnicza o najwyższej mocy prawnej, zawierająca między innymi podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.

Dokładne omówienie tych zagadnień  (m.in. wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne) znajdziemy w książce Marka Chmaja „Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Co powinien wiedzieć przeciętny obywatel?

Przepisami prawa zaczynamy się interesować, gdy czujemy się poszkodowani, gdy nasze problemy nie są właściwie załatwiane w miejscowej administracji i innych urzędach, gdy nie możemy z czegoś skorzystać, a sądzimy, że mamy do tego prawo i w tym podobnych sprawach. Dlatego też stosunkowo dużym zainteresowaniem cieszą się takie wydawnictwa jak:

  • „Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność” Ryszarda Bełdzikowskiego – dla obywatela to źródło wiedzy o specyfice działania administracji kontroli skarbowej;
  • „Prawo ochrony zdrowia” Bogusława Syguta - podręcznik prawa ochrony zdrowia, zawiera przepisy regulujące między innymi finansowanie świadczeń zdrowotnych i realizację praw pacjenta;
  • „Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej” Macieja Dejcza - chodzi o przestrzeganie praw dziecka w dostępie do leczenia;
  • „Utrzymanie czystości i porządku w gminach – komentarz” Wojciecha Radeckiego – zagadnienia związane z odpowiedzialnością  samorządów gminnych oraz właścicieli nieruchomości za utrzymywanie porządku w miejscach publicznych i na terenie własnych posesji.

 

Jak napisać, co napisać?

Kiedy kierujemy sprawę do urzędu czy sądu, wymagane jest sformułowanie problemu na piśmie. Jak powinny wyglądać takie pisma, dowiemy się z książki „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Poprawnie i klarownie sformułowane pismo wiele ułatwia.