Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Kiedy można starać się o rozwód z orzeczeniem o winie?

Kiedy można starać się o rozwód z orzeczeniem o winie?

Kiedy można starać się o rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód może być, obok unieważnienia i owdowienia, przyczyną zakończenia małżeństwa. Kiedy małżonkowie się nań zdecydują, wnoszą sprawę do sądu; ten wówczas przeprowadza przewód sądowy, mający na celu zakończenie małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzeczenia o winie małżonka

Każdy rozwód zazwyczaj ma przyczynę. Może być to po prostu niezgodność charakterów (najczęściej wymieniany powód rozwodów w Polsce), zdrada czy też nadużywanie alkoholu. Jeżeli małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie (rozwód za porozumieniem stron), sprawa jest dużo prostsza. W tym przypadku małżonkowie nie mają w stosunku do siebie żadnych roszczeń, zadaniem sądu jest tylko ustalić, czy pojawiły się przesłanki do rozwodu. Jeżeli rzeczywiście tak jest (np. jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego) sąd orzeka rozwód za porozumieniem stron.

Z dużo trudniejszą sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy jedno z małżonków wniosło sprawę o rozwód z orzeczeniem o winie. Wówczas trzeba się zatroszczyć o dobrego prawnika, który będzie reprezentował jedną ze stron w sądzie. Potrzebna będzie też duża doza cierpliwości. Sprawdź co w tej sprawie radzi dobry adwokat: https://www.zubek-gatner.pl/specjalizacje/rozwody-i-separacje.

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie trwają dłużej, ponieważ zdarza się, że niezwykle trudno jest udowodnić winę za rozpad małżeństwa. Aby starać się o rozwód z orzeczeniem o winie, należy mieć do tego przesłanki. Taką przesłanką może być każde zachowanie, które jest krzywdzące dla współmałżonka, np. niewierność czy zdrada. Do tej kategorii należą też wszystkie zachowania małżonka, które wykraczają poza granice moralności czy przyzwoitości. Nie tylko zdrada fizyczna może być uznana za niewierność. Podłożem rozwodu może być długotrwałe, bezzasadne opuszczenie domu i rodziny. Wtedy dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego z wyłącznej winy pozwanego. Sąd taką sytuację potraktuje jako dobrowolne porzucenie rodziny.

 

Przesłanki

Nałogi to jedna z głównych i najczęściej pojawiających się przesłanek. Alkoholizm czy hazard niezwykle często są powodem rozpadu małżeństwa. Uzależnienia zazwyczaj wiążą się z patologicznymi zachowaniami, takimi jak agresja, przemoc domowa (również przemoc psychiczna, np. poniżanie, szykanowanie), porzucenie zainteresowania rodziną i sprawami domowymi oraz trwonienie pieniędzy z domowego budżetu. Dla sądu są to wystarczające przyczyny orzeczenia rozwodu o winie.

Brak dbałości o sprawy rodzinne czy bezczynny tryb życia także mogą być przesłanką do rozwodu z orzeczeniem o winie. W sytuacji, kiedy jedno z małżonków nie chce podjąć pracy zarobkowej i jednocześnie zaniedbuje wychowywanie dzieci oraz prace domowe; w sytuacji więc, kiedy wykazuje całkowitą bierność, współmałżonek może starać się o rozwód z orzeczeniem o winie. Nawet jeśli sytuacja finansowa rodziny nie jest zła, pomimo bezczynności pozwanego.

Odmowa współżycia fizycznego również bywa wystarczającym powodem do rozwodu z orzeczeniem o winieStosunki płciowe w małżeństwie są bardzo istotne, jeśli więc jedno z małżonków odmawia stosunków, można uznać go za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Oczywiście każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i dla sądu ważne są motywy, jakimi kierował się obwiniony.

Złe stosunki z rodziną współmałżonka w niemniejszym stopniu stają się często dostateczną przesłanką. Np. jeśli współmałżonek ma dzieci z innego małżeństwa i wskutek tego nie może z pełną rzetelnością wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich, można starać o się o rozwód z orzeczniem o winie. Innym przykładem może być złe traktowanie rodziców małżonka czy nawet stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej.


Podane sytuacje są tylko przykładami, o których najczęściej możemy usłyszeć w związku ze sprawami rozwodowymi. Każda sprawa jest rozpatrywana przez sąd indywidualnie, sąd orzeka o winie na podstawie zebranych materiałów dowodowych. Winę trzeba udowodnić, nie wystarczy samo pomówienie, np. o chorobę alkoholową. Należy dostarczyć dowody na poparcie naszych słów. Co więcej, w rozprawach z orzeczeniem o winie nie tylko jedna ze stron może być uznana za winną, sąd może obarczyć winą za rozpad związku obu małżonków.