Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  UFG z nowym systemem. Czy kierowcy zapłacą więcej?

UFG z nowym systemem. Czy kierowcy zapłacą więcej?

UFG z nowym systemem. Czy kierowcy zapłacą więcej?

Ciemne chmury gromadzą się nad kierowcami, którzy zapominają o regularnym opłacaniu ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje nowoczesnym systemem, który automatycznie wykrywa przerwy w kontynuacji ubezpieczenia. Czy karę trzeba zapłacić? A może są ustępstwa od zapłaty?

Czasy, kiedy jedynym organem kontrolującym ciągłość obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowców była tylko patrolująca drogi policja, mijają. W dobie nowoczesnej technologii pojęcie “wirtualny policjant” powinno być nam coraz bardziej znane. System, którym dysponuje UFG, pozwala wykrywać kierowców, których ciągłość została przerwana. To dogodne rozwiązanie umożliwia policji rozsyłanie pism zawierających kary pieniężne kierowcom uchylającym się od płacenia OC. W pierwszym roku istnienia systemu, tj. w 2015, takich listów otrzymało ok. 35 000 kierowców. W roku 2016 liczba ta wzrosła, a co przyniesie rok 2017? Według aktualnych szacunków liczba nieubezpieczonych pojazdów może sięgać 100 000; jest to ok. 0,5% pojazdów biorących udział w ruchu drogowym. Jest to duży odsetek w skali międzynarodowej.

Co jest przyczyną braku polisy OC w Polsce?

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Do najczęstszych zaliczamy:

  • nieopłacenie pełnej raty składki ubezpieczeniowej - wielu kierowców decyduje się na ratalne opłacanie składki ze względu na trudną sytuację materialną. Zapominają przy tym, że brak kolejnych opłat nie przedłuża ważności polisy. Tylko spłacenie wszystkich rat przedłuża automatycznie ważność polisy, pod warunkiem jednak, że jej wcześniej nie wypowiemy u ubezpieczyciela lub za pośrednictwem agencji,

  • błędne przekonanie, że nieużywany samochód nie potrzebuje aktualnego ubezpieczenia. Każdy zarejestrowany samochód musi mieć ubezpieczenie OC bez względu na to, czy jest on sprawny, czy nie. Przepisy jasno o tym mówią, a tłumaczenia, że “nie jeździmy, bo samochód jest niesprawny technicznie” — w niczym nam nie pomogą,

  • wykupienie polisy ubezpieczeniowej po dacie pierwszej rejestracji samochodu w Polsce. Ważne jest, aby pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu wprowadzenia samochodu do ruchu drogowego,

  • wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy samochodu - bardzo często korzystamy z ubezpieczenia, które posiadał zbywca samochodu. Przed jego zakończeniem należy wykupić własną polisę, która zapewni ciągłość.

W celu przypomnienia o dokonaniu przedłużenia ważności polisy zostają wysyłane powiadomienia listowne od ubezpieczyciela oraz coraz częściej od agencji, w których dokonywaliśmy wykupu polis. Dla przykładu Centrum Doradcze w Białymstoku kładzie na to duży nacisk. Takie oraz inne metody pozwalają na unikanie błędów, które kierowców dużo kosztują. Sprawdź tutaj, co dodatkowo zyskasz dzięki wykupieniu atrakcyjnego ubezpieczenia w tej agencji.

Sam system, jak na to wskazują dane statystyczne, jest zmorą dla kierowców, którzy nie opłacają regularnie składki ubezpieczeń. Co się stanie po otrzymaniu listu od UFG? Każdy kierowca, który w żaden sposób nie może się wytłumaczyć z braku posiadania polisy, ma obowiązek uiszczenia nałożonej na niego opłaty karnej. Ma na to 30 dni. Jeśli nie wywiąże się z obowiązku, sprawa stanie się przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Ściąganiem zaległych należności w tym przypadku zajmie się urząd skarbowy właściwy dla miejsca pobytu ukaranego kierowcy.

 

Opłata karna na raty, umorzenie lub odroczenie płatności

Przepisy przewidują rozwiązanie, które może uchronić od gwałtownego pozbycia się środków finansowych. Mimo iż kara jest już wysoka, bo w 2017 roku wynosić może nawet 4 tys. zł, można ją rozłożyć na raty, odroczyć w czasie lub nawet umorzyć w całości bądź części. Wyjście istnieje, ale nie dla każdego. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mają największą szansę na złagodzenie wyroku. W tym celu należy złożyć wniosek do UFG, najlepiej poparty stosownymi dokumentami, np. zaświadczeniem o pobieraniu zasiłku z ośrodka pomocy itp.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności cywilnej nie musi się dla nas skończyć karą finansową. Wystarczy tylko przestrzegać wyżej wymienionych zasad, a każdy z nas nie będzie miał problemów z policją czy UFG. Wykupienie ubezpieczenia OC nie jest sprawą bardzo trudną. Wystarczy odwiedzić agencję ubezpieczeniową i zdecydować się na optymalny wariant. Wielkim udogodnieniem jest także możliwość kompleksowego ubezpieczenia nieruchomości oraz życia wraz z polisą samochodową. Załatwiając wszystko na raz, pozbywamy się problemu niedopatrzenia kolejnej ważnej sprawy związanej z ubezpieczeniami.

Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne na życie oraz majątkowe dostępne są w ofercie multiagencji Centrum Doradcze w Białymstoku na stronie http://www.centrumdoradcze.com/oferta