Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Jak zorganizować i sfinansować pogrzeb?

Jak zorganizować i sfinansować pogrzeb?

Jak zorganizować i sfinansować pogrzeb?

Prawdopodobnie każdy z nas znajdzie się kiedyś w sytuacji, w której będzie musiał wziąć na swoje barki organizację pochówku bliskiej mu osoby. Wiążą się z tym liczne formalności, czasu jest niewiele, a silne emocje nie sprzyjają koncentracji.

Karta zgonu – bez niej ani rusz

Karta zgonu to podstawowy dokument, bez którego nie można poczynić dalszych kroków, nawet przewieźć zmarłego do kostnicy. Bez niej nie odbierzemy też potrzebnej dokumentacji z Urzędu Stanu Cywilnego i nie mamy po co fatygować się do zakładu pogrzebowego. Kartę zgonu wystawia lekarz. Jeśli nasz bliski zmarł w szpitalu, robi to lekarz, który sprawował nad nim opiekę, lub jego zastępca, o ile pełnił za niego dyżur nocny, weekendowy lub świąteczny. Jeśli natomiast zakończył życie w domu, musimy wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe. W sytuacji kiedy nie ma najmniejszych wątpliwości co do braku udziału w śmierci osób trzecich, otrzymujemy wypełnioną i podpisaną kartę zgonu.

Na jej podstawie, w pierwszej kolejności, następuje transport zwłok ze szpitala lub domu do kostnicy miejskiej. Podejmuje się go zakład pogrzebowy, więc musimy skontaktować się z wybranym usługodawcą. Pracownicy zakładu odbierają zwłoki i przewożą je albo do kostnicy, albo do własnej chłodni, jeśli takową posiadają. Tam następuje toaleta i ubieranie zmarłego. We wskazanym przez zakład czasie należy więc dostarczyć, odpowiedni naszym zdaniem, strój do pochówku. 

Zakład pogrzebowy: zakres usług zależy od naszego wyboru

W zakładzie pogrzebowym załatwimy też takie formalności jak ustalenie daty pogrzebu lub kremacji, wybór cmentarza, wydruk nekrologów czy zamieszczenie ich w prasie. Musimy pomyśleć również o kupnie trumny i ustalić, w jakim porządku będzie przebiegał pochówek. Zakłady pogrzebowe przejmują przeważnie większość obowiązków związanych z pogrzebem i śmiercią bliskiego. Możemy im zlecić nawet pomoc w uzyskaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłku pogrzebowego i zainicjowanie formalności związanych z otrzymaniem aktu zgonu.

Na ile jednak scedujemy na usługodawcę te obowiązki, zależne jest tylko od nas. Jeśli mamy takie życzenie lub chcemy zaoszczędzić, w zakładzie pogrzebowym zamawiamy jedynie trumnę i kondukt pogrzebowy. Z jednej strony więc całą resztą możemy zająć się sami – również ubraniem i uczesaniem zmarłego. Z drugiej możemy przekazać zakładowi pieczę nad wszystkim, nawet zakupem ubioru do pochówku czy wieńców. Niezależnie od tego, na ile chcemy uczestniczyć w organizacji obrzędu i załatwianiu formalności, dokładnie przeczytajmy umowę zawieraną z firmą pogrzebową. Muszą być w niej wyszczególnione wszystkie usługi, na które wyraziliśmy zgodę, wraz z kosztem ich realizacji.

Zakłady pogrzebowe organizują pochówki zarówno religijne, jak i świeckie. Nie zajmują się jedynie ustalaniem przebiegu uroczystości pogrzebowej, czyli mszy i pozostałych obrządków. To musimy już uzgodnić z księdzem.

Pogrzeb: skąd wziąć na to pieniądze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci nam zasiłek w wysokości 4 tys. złotych, który pokryje koszty pogrzebu. A przynajmniej ich część. Zwykle na tyle opiewa bowiem rachunek wystawiony przez firmę pogrzebową. Musimy się jednak liczyć z kilkoma dodatkowymi kosztami, np. z wykupem miejsca na cmentarzu, opłaceniem usług księdza oraz, ewentualnie, zorganizowaniem konsolacji, czyli tak zwanej stypy. Konieczne może się więc okazać posiadanie większej sumy pieniędzy, w zależności od tego, ile jesteśmy gotowi wydać na tę okoliczność.

Na szczęście wiele zakładów pogrzebowych idzie swoim klientom na rękę i udziela im tzw. kredytu pogrzebowego. Właściciel sam zaciąga wtedy kredyt w banku, po czym oczekuje od klienta spłaty długu w ustalonym wspólnie czasie i w określonej formie (może być ratalna). Innym rozwiązaniem jest upoważnienie zakładu pogrzebowego do odbioru zasiłku z ZUS. 

Elżbieta Gwóźdź