Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Rozwód kościelny – co musisz o nim wiedzieć?

Rozwód kościelny – co musisz o nim wiedzieć?

Rozwód kościelny – co musisz o nim wiedzieć?

W ciągu ostatniej dekady liczba rozwodów kościelnych wzrosła niemal trzykrotnie. Liczba skarg powodowych kierowanych do trybunałów wzrasta z każdym rokiem. Coraz więcej małżonków decyduje się na unieważnienie ślubu. Jak tak naprawdę przebiega proces rozwodowy i co warto o nim wiedzieć?

Pierwszą, zasadniczą sprawą jest samo nazewnictwo. Należy podkreślić, że takie wyrażenia jak „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa” nie są prawidłowe. Stanowią jednak sformułowania, które są wykorzystywane w mowie potocznej, a także używane w mediach jako hasła marketingowe. Właściwym określeniem, które pojawia się w nomenklaturze kościelnej, jest „proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego”. Określenia te są często mylone i nieodpowiednio używane. Popularne sformułowania nie są zgodne z obowiązującym prawem kanonicznym, jednak z racji ich popularności są często wykorzystywane nawet przez profesjonalne kancelarie.

 

Jak przebiega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Unieważnienie małżeństwa trwa zazwyczaj około 2-3 lat. W ciągu tego czasu proces toczy się zazwyczaj w dwóch instancjach Sądu Kościelnego. Wszystko rozpoczyna się od wniesienia tak zwanej skargi powodowej. W jej prawidłowym sformułowaniu najczęściej pomagają kancelarie, które posiadają uprawienia od władz kościelnych na prowadzenie działalności adwokackiej, skupionej na prawie kanonicznym. Następnie przewodniczący trybunału kościelnego wydaje odpowiedni dekret. Może on dotyczyć przyjęcia lub odrzucenia skargi. W przypadku gdy zostanie ona zaakceptowana, rozpoczyna się przewód sądowy o rozwód kościelny. Kolejnym etapem jest ustalenie przedmiotu sporu, czyli przesłanki procesowej, według której będzie prowadzone postępowanie. Sąd Kościelny zbiera, a następnie interpretuje dowody, które pozwalają stwierdzić, czy dane małżeństwo faktycznie można uznać za nieważne.

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego nie ma rozpraw. Trybunał bazuje na zeznaniach stron i na ich podstawie decyduje. Rozwód kościelny kończy się publikacją akt sądowych i przekazaniem sprawy do wyrokowania.

 

Ile kosztuje unieważnienie małżeństwa?

Cena rozwodu kościelnego jest ściśle uzależniona od diecezji. Wysokość opłaty może sięgać 1200 zł. Należy jednak pamiętać, że do opłat wlicza się również honorarium adwokackie oraz dodatkowe koszty związane z obsługą sądową lub powołaniem biegłych.

 

Podsumowanie

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego to długotrwały proces, który wymaga od rozwodzących się małżonków wiele cierpliwości. Do jego wszczęcia potrzebne są jednak ważkie powody. Sąd Kościelny należy do rygorystycznych i orzeka o unieważnieniu ślubu tylko w poważnych przypadkach. Mimo że rozwody kościelne nie są chętnie udzielane, ich liczba wzrasta w zawrotnym tempie. Przygotowując się do tak poważnego kroku, najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnych kancelarii, które udzielają kompleksowych konsultacji.