Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo gospodarcze i handlowe  »  Kto może być zwolniony z podatku VAT?

Kto może być zwolniony z podatku VAT?

Kto może być zwolniony z podatku VAT?

Często przedsiębiorcy prowadzący własny biznes nie wiedzą kto i na jakiej zasadzie ma prawo do zwolnienia z podatku VAT. W 2015 roku obowiązują następujące zasady, dzięki którym księgowość firmy może skorzystać z tego przywileju:

Wielkość obrotu sprzedaży

Zwolnione z VAT mogą być przedsiębiorstwa handlowe. Podstawą do zwolnienia jest wielkość obrotu. W niektórych przypadkach mogę one zostać zwolnione z podatku VAT z całej sprzedaży. Firmy handlowe mają prawo ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT w momencie kiedy ich obrót ze sprzedaży opodatkowanej w 2014 nie przekroczy 150 000 złotych. Firmy założone niedawno również mogą ubiegać się o zwolnienie. Przy zakładaniu działalności gospodarczej zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana jeśli jej przewidywana wysokość nie będzie większa niż ustawowy limit. W przypadku firm młodych należy obliczyć, proporcjonalnie kwotę limitu w stosunku do długości prowadzenia przedsiębiorstwa. Przydatny w tym wypadku może okazać się program do fakturowania. Można również skorzystać z następującego wzoru:

150 000 zł × LD/365

Wartość LD to liczba pozostałych do końca roku dni, w których działać będzie firma.

Dodatkowe warunki

Wspomniany limit sprzedaży nie jest jedynym warunkiem umożliwiającym zwolnienie z podmiotowego podatku VAT. W niektórych przypadkach podatnicy nie mają prawa do uzyskania zwolnienia. Są to ściśle określone firmy, których sprzedaż odbywa się w następujących obszarach:

- usługi jubilerskie

- wyroby z metali szlachetnych

- towary, na które nałożony jest podatek akcyzowy, wyjątkiem jest tutaj energia elektryczna, wyroby tytoniowe oraz samochody osobowe, które nie są nowymi środkami transportu. Podatnik traktuje je na podstawie ustawy o podatku dochodowym jako środek trwały, który podlega amortyzacji.

- nowe środki transportu

- tereny budowlane

- budynki, budowle oraz ich części, w przypadkach określonych przez art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b)

- usługi doradcze. Wyjątkiem jest doradztwo w sektorze rolniczym dotyczące uprawy oraz hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Wyłączone jest także doradztwo w zakresie zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

- usługi prawnicze

Ponowne wykorzystanie prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

W sytuacji gdzie firma zdecydowała się się na rezygnację z prawa do zwolnienia podmiotowego VAT lub utraciła takie prawo, może wykorzystać je ponownie. Spełniony musi być warunek omawiany wyżej oraz minął minimum rok, liczony od końca roku, kiedy przedsiębiorstwo utraciło prawo do zwolnienia. 

Zobacz też: