Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo administracyjne  »  Jak przygotować umowę najmu mieszkania?

Jak przygotować umowę najmu mieszkania?

Jak przygotować umowę najmu mieszkania?

W Internecie dostępne są gotowe wzory umów najmu mieszkania. Mogą się różnić w szczegółach, ze względu na dopasowanie do konkretnych potrzeb, powinny jednak zawierać kilka stałych punktów.

Na początek - data i miejsce zawarcia oraz dane osobowe WYNAJMUJĄCEGO (właściciela lokalu) oraz NAJEMCY (któremu mieszkanie jest użyczane). Imiona, nazwiska, adresy zameldowania oraz serie i numery dowodów osobistych obu stron.

W dalszej kolejności podajemy opis lokalu - jego adres, powierzchnię, ilość pomieszczeń oraz opis przekazanych Najemcy urządzeń (meble, sprzęt RTV i AGD - można ująć je w oddzielnym załączniku). Teraz nastąpić powinny ustalenia dotyczące płatności - wysokość czynszu najmu, opłat eksploatacyjnych (podane także słownie), termin płatności oraz sposób ich regulowania (nr rachunku, gotówka itp.).

Zwyczajową jest klauzula o zakazie podnajmowania lokalu osobom trzecim oraz o nieodzownej pisemnej zgodzie Wynajmującego co do adaptacji i ulepszeń.

W umowie należy podać też wysokość wpłaconej kaucji (o ile takowa została uzgodniona) oraz ustalić termin i formę jej zwrotu.

Dalej podać powinniśmy termin obowiązywania umowy oraz okres jej wypowiedzenia.

Umowa najmu zwyczajowo kończy się klauzulami dotyczącymi wymaganej pisemnej formy ewentualnych aneksów oraz zastosowania przepisów kodeksu cywilnego do spraw bezpośrednio w niej nieuregulowanych.

To najistotniejsze i nieodzowne punkty umowy najmu mieszkania, które zapewniają zarówno właścicielom, jak i najemcom przejrzystość zawartych ustaleń i stają się podstawą rozwiązywania ewentualnych konfliktów między stronami.