Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Czy warto spisać testament?

Czy warto spisać testament?

Czy warto spisać testament?

Wiele osób powtarza, że w życiu pewna jest tylko śmierć. Z tego powodu polecają one, by jak najszybciej spisać swój testament. Dzięki niemu będziemy mieć pewność, że zadbaliśmy o przyszłość bliskich nam osób.

Prawo polskie definiuje testament jako oświadczenie woli osoby zmarłej. Można więc w nim określić, komu pozostawi się swój ziemski dorobek i w jakich częściach ma być on rozdzielony między spadkobierców. Spisanie testamentu jest szczególnie ważne w przypadku osób, które nie mają krewnych i chcą przekazać swój majątek na rzecz jakiejś organizacji, fundacji lub osobie niespokrewnionej. Testament może również pomóc osobom, które posiadają dzieci z więcej niż jednego związku małżeńskiego lub dzieci pozamałżeńskie, które chcą obdarować.

Polskie prawo spadkowe umożliwia spisywanie testamentu, jednak pozostawia spadkobiercom dużą możliwość do jego podważenia. Prawdopodobieństwo takie można zmniejszyć przez spisanie testamentu w formie aktu notarialnego. Dokument taki będzie miał bowiem o wiele większą wartość w świetle prawa niż dokument sporządzony bez udziału notariusza. Testament notarialny, aby był ważny, musi być sporządzony w kancelarii notarialnej (wyjątkowo w domu testatora, gdy jest on ciężko chory lub kaleki) i własnoręcznie podpisany przez jego twórcę. Niedopełnienie tych formalności skutkuje nieważnością testamentu.

Mimo że spisanie testamentu w Polsce nie gwarantuje respektowania naszej woli, możemy podjąć się stworzenia tego dokumentu. Dzięki niemu zyskujemy bowiem szansę do samodzielnego rozdysponowania swojego majątku po śmierci.