Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Jakie dokumenty wymienić po ślubie?

Jakie dokumenty wymienić po ślubie?

Jakie dokumenty wymienić po ślubie?

Oprócz niewątpliwych emocji i wzruszeń, zawarcie związku małżeńskiego to także konieczność dopilnowania kilku urzędowych formalności, związanych z wymianą dokumentów.

Najczęściej zmienianymi danymi personalnymi po zawarciu małżeństwa są nazwisko i adres. W kwestii nazwisk panuje pełna dowolność - nowożeńcy mogą oboje przejąć nazwisko partnera lub dodać do niego drugi człon. Mogą też pozostać przy swoim poprzednim. Przy ślubie konkordatowym oświadczenie o zmianie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego przed sporządzeniem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wykluczających zawarcie związku, a przy ślubie cywilnym oświadczenie takie składa się bezpośrednio po ceremonii zaślubin.

Po zmianie nazwiska jest się zobowiązanym do wymiany na nowy dowodu osobistego. Jeśli państwo młodzi po ślubie zmieniają także miejsce zameldowania, wymiana dotyczy ich obojga. Do dowolnego urzędy miasta lub gminy w ciągu 14 dni należy dostarczyć:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • dwie fotografie o wymiarach 4,5x3,5 cm,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z informacją o aktualnym nazwisku.
 • Dowód z przestarzałymi danymi personalnymi ulega automatycznemu unieważnieniu po upływie trzech miesięcy.

 

W przypadku posiadania prawa jazdy, je także należy wymienić - tym razem w ciągu 30 dni, przedstawiając w urzędzie miasta lub gminy:

 • fotografię o wymiarze 4,5 x 3,5 cm przedstawiającą lewy półprofil z widocznym uchem,
 • wypełniony wniosek o wymianę dokumentu,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej w wysokości 100 zł.

 

Po zmianie nazwiska paszport ze starymi danymi ważny jest przez 2 miesiące (lub 4, w przypadku zawarcia małżeństwa za granicą). Wniosek o nowy dokument składa się w urzędzie wojewódzkim. Niezbędne są:

 • dwie jednakowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej w wysokości 140 zł,
 • do wglądu dokument tożsamości, potwierdzający obywatelstwo polskie,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą do aktualizacji danych potrzebują formularza ZAP-3, który należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w ciągu 7 dni od momentu zmiany danych.

Ponadto należy zgłosić nowe dane w siedzibie swojego banku (wraz ze złożeniem wzoru nowego podpisu) oraz w miejscu pracy (nie wiąże się to z koniecznością zmiany umowy).

Ostatnim dokumentem jest dowód rejestracyjny samochodu, na którego wymianę termin wynosi 30 dni. Do Wydziału Komunikacji należy zgłosić się z:

 • wnioskiem o wymianę dowodu rejestracyjnego,
 • dotychczasowym dowodem rejestracyjnym pojazdu,
 • zaświadczeniem o aktualnym przeglądzie technicznym,
 • tablicami rejestracyjnymi,
 • umową ubezpieczenia OC lub dowodem opłacenia składki,
 • aktualnym dowodem osobistym,
 • dowodem uiszczenia niezbędnych opłat.

 

By uniknąć późniejszych komplikacji, warto także uaktualnić swoje dane (choć nie jest to obowiązkowe) u dostawców mediów - w elektrowni, gazowni, wodociągach, u dostawcy Internetu i TV, a także u developera lub w spółdzielni mieszkaniowej. Przy zmianie miejsca zamieszkania pamiętać należy o wyborze nowej przychodni lekarskiej i złożeniu w niej formularza rejestracyjnego.