Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Miałeś wypadek? Sprawdź czy aby na pewno jesteś sam sobie winny.

Miałeś wypadek? Sprawdź czy aby na pewno jesteś sam sobie winny.

Miałeś wypadek? Sprawdź czy aby na pewno jesteś sam sobie winny.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że gdy dojdzie do wypadku na chodniku, na klatce schodowej, na parkingu czy przed sklepem, a nie wynika on z własnej winy poszkodowanego, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania finansowego za poniesiony na zdrowiu uszczerbek.

Za właściwe zabezpieczenie oraz utrzymanie w dobrym stanie użytkowanych powierzchni, odpowiedzialne są konkretne instytucje. To właśnie od nich, w razie wypadku, można domagać się odszkodowania. Zależnie od tego w jakim miejscu doszło do wypadku, odpowiedzialność spoczywa na danych instytucjach. Za prywatną powierzchnię sklepu odpowiedzialny jest jego właściciel  (lub zarządzająca spółka), za przystanki autobusowe odpowiedzialność ponosi Zakład Komunikacji Miejskiej, za tereny osiedlowe - konkretna spółdzielnia mieszkaniowa. Według ustawy, od 1996 roku właściciele powierzchni są odpowiedzialni za jej utrzymanie w czystości oraz bezpieczeństwo (nawet w przypadku oblodzenia). 

Możliwość otrzymania odszkodowania w takim wypadku to nie bajka. W Poznaniu, w 2011 roku, 33-letnia kobieta doznała uszczerbku na zdrowiu z powodu obluzowanej w chodniku płytki. Mimo że ubezpieczyciel uznał, iż nie zachowała odpowiedniej ostrożności i nie zgadzał się na jej roszczenia, wyrokiem sądu otrzymała 20 000 złotych zadośćuczynienia finansowego. 

Również za tak zwane „wypadki zimowe” przysługuje w Polsce stosunkowo wysokie odszkodowanie. Na przykład za złamaną na oblodzonym chodniku nogę można otrzymać nawet 30 000 złotych odszkodowania finansowego. Należy jednak pamiętać by poprawnie udokumentować miejsce wypadku - poprosić o pomoc świadków, sfotografować dany odcinek trasy. Gdy się tego nie zrobi, sąd ma prawo oddalić wniosek z powodu braku odpowiedniej dokumentacji i dowodów.

Często spotykane rodzaje wypadków zostały opisane na tej stronie.

Poszkodowany ma obowiązek udowodnić winę konkretnej osoby lub instytucji odpowiedzialnej za szkodę - na przykład niedbalstwo właściciela posesji, który nic nie zrobił z oblodzonym chodnikiem. Odszkodowanie może być znacznie mniejsze gdy ofiara sama przyczyniła się do wypadku, na przykład nosząc nieodpowiednie do warunków atmosferycznych obuwie. 

Gdy już wydarzy się tego typu wypadek, poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów leczenia, odszkodowanie za utracony zarobek, a nawet finansowe zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli niezbędna okaże się pomoc lekarza, należy zachować wszelką możliwą dokumentację (nie tylko medyczną, ale także rachunki związane na przykład z kosztami dojazdów do miejsca leczenia).