Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo gospodarcze i handlowe  »  Jak uzyskać podpis elektroniczny?

Jak uzyskać podpis elektroniczny?

Jak uzyskać podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny, którego pojęcie zostało wprowadzone ustawą z 18 września 2001 roku, jest uwierzytelnieniem przedsiębiorcy w urzędowych kontaktach przez Internet.

Upowszechnienie metody przesyłania dokumentów droga elektroniczną zdecydowanie ułatwiło komunikację przedsiębiorców z urzędami. Jednak by dokumenty były ważne, powinny zostać opatrzone podpisem elektronicznym.

Wyróżnia się dwa ich rodzaje:

1. Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

W tej wersji jest bezpłatny. Aby go uzyskać, należy najpierw założyć konto użytkownika ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Wymaga to w dalszej kolejności potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o założenie profilu zaufanego w jednym z punktów potwierdzania profili zaufanych (np. w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub w urzędzie skarbowym). Profil zaufany jest zakładany bezpośrednio po poprawnym zakończeniu potwierdzenia. Złożenie podpisu odbywa się w środowisku ePUAP. Podczas składania podpisu ePUAP przesyła pocztą elektroniczną lub SMS-em kod autoryzacyjny, który należy przenieść do pola dialogowego usługi składania e-podpisu.

Przedsiębiorcy mogą używać podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w komunikacji z podmiotami realizującymi zadania publiczne. Inne osoby/podmioty mogą go nie akceptować. Tego podpisu nie stosuje się np. przy zawieraniu umów cywilnoprawnych lub w sytuacjach, w których przepisy szczegółowe wymagają innego sposobu potwierdzenia tożsamości podpisującego uwierzytelnienia.

 

2. Bezpieczny podpis elektroniczny

Jest powszechnie honorowany przez wszystkie podmioty w kraju i za granicą. Można go użyć w każdej sprawie, bez potrzeby wcześniejszej akceptacji, np. przez strony podpisujące umowę biznesową.

Aby móc składać bezpieczny podpis elektroniczny, należy wcześniej w organizacji powszechnego zaufania – certyfikowanym centrum kwalifikacji – zakupić odpowiedni zestaw. Stanowi on, a w szczególności karta kryptograficzna, bezpieczne urządzenie do podpisywania dokumentów elektronicznych, znajdujące się pod wyłączną kontrolą osoby składającej e-podpis. Odpowiednie zestawy można nabyć w:

  • Krajowej Izbie Rozliczeniowej,
  • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
  • Unizeto Technologies (Certum),
  • Enigma S.O.I.,
  • EuroCert.

Ceny zestawów różnią się w zależności od długości okresu ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Certyfikaty kwalifikowane mogą zawierać PESEL lub NIP. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest narzędziem znacznie pewniejszym niż podatny na fałszerstwo podpis własnoręczny. Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis i sporządzany przy pomocy tylko jej dostępnych bezpiecznych urządzeń (karta kryptograficzna) i danych.