Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Jak zawrzeć intercyzę przedmałżeńską?

Jak zawrzeć intercyzę przedmałżeńską?

Jak zawrzeć intercyzę przedmałżeńską?

Poznaj zasady określające zawieranie intercyzy i sytuacje, w których jej podpisanie jest najlepszym wyjściem.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przyszłych małżonków jest w Polsce coraz popularniejsze. Stosuje się je nie tylko z obawy o uczciwość drugiego z małżonków, ale również w celu zabezpieczenia majątku przed ewentualnymi stratami spowodowanymi prowadzeniem rodzinnej firmy.

Prawo polskie określa, że intercyza może zostać zawarta jedynie u notariusza. Inna jej forma, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, będzie uznana za nieważną. Podczas spotkania z notariuszem małżonkowie muszą poświadczyć podpisem, że zgadzają się na takie rozwiązanie. Obie strony muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie mogą być ubezwłasnowolnione (nawet częściowo). Małżonkowie muszą stawić się w kancelarii notarialnej wraz z ważnymi dowodami osobistymi i skróconym odpisem aktu małżeństwa. Prawo definiuje, że maksymalna taksa za sporządzenie intercyzy przedmałżeńskiej wynosi 400 złotych.

Intercyza skutkuje powstaniem między małżonkami samodzielnego i nieograniczonego prawa do rozporządzania tylko swoim majątkiem. Rozwiązanie takie sprawdza się najlepiej u małżeństw, które przed ślubem posiadały swoje własne majątki. O zawarciu intercyzy nie trzeba informować rodziny i znajomych, jednak bezwzględnie o fakcie tym należy powiadomić wspólników biznesowych i kontrahentów, którzy mają prawo dochodzenia swoich roszczeń z naszego majątku. O intercyzie trzeba również poinformować bank w przypadku starania się o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy na dużą sumę czy w trakcie poręczania kredytu innej osobie.