Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo cywilne  »  Czy można odmówić przyjęcia spadku?

Czy można odmówić przyjęcia spadku?

Czy można odmówić przyjęcia spadku?

Życie nie zawsze pisze piękne scenariusze. Niekiedy spadek zamiast radości budzi niepokój u spadkobierców. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, w którym spadek jest jednocześnie długiem.

Polskie prawo spadkowe daje spadkobiercom możliwość odmówienia przyjęcia niechcianego spadku. Odmowę taką należy złożyć w oświadczeniu - osoba powołana do dziedziczenia ma na złożenie oświadczenia 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się o tytule swojego powołania. Oświadczenie takie składa się w sądzie, przed notariuszem, ustnie bądź pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo przewiduje, że oświadczenie o odmowie przyjęcia spadku składa się w sądzie spadku lub w sądzie rejonowym dla osoby, która została spadkobiercą. W przypadku skorzystania z drugiego rozwiązania sędzia lub notariusz mają obowiązek przesłania oświadczenia wraz z wszystkimi załącznikami do sądu spadku.

Oświadczenie o odmowie spadku można złożyć również za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego - dotyczy to osób ubezwłasnowolnionych i niepełnoletnich. Oświadczenie można złożyć także za pośrednictwem pełnomocnika, kiedy ten może wykazać się pełnomocnictwem szczególnym, które wykazuje treść woli spadkobiercy na piśmie poświadczonym urzędowo.

W oświadczeniu należy zaznaczyć, czy spadek się przyjmuje, czy też odrzuca. Decydując się na przyjęcie spadku, można uczynić to na dwa sposoby: prosty - bez ograniczenia odpowiedzialności za długi związane ze spadkiem bądź z ograniczeniem tej odpowiedzialności, czyli tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Ograniczenie takie nie oznacza jednak wyłączenia odpowiedzialności za spłatę długów.