Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  W jakich sytuacjach komornik może zająć wynagrodzenie?

W jakich sytuacjach komornik może zająć wynagrodzenie?

W jakich sytuacjach komornik może zająć wynagrodzenie?

Osoby, które mają długi, obawiają się, że komornik może zająć ich wynagrodzenie. Kiedy, zgodnie z prawem, może to zrobić?

Kiedy komornik może zająć nasze wynagrodzenie?

Komornik może złożyć do naszego pracodawcy wniosek o zajęcie części wynagrodzenia jedynie na podstawie wyroków bądź postanowień sądów, które mają klauzulę wykonalności. Z naszej pensji mogą więc być potrącane wszelkie długi, gdy nasz wierzyciel złoży wniosek w sądzie i w ramach postępowania otrzyma wyrok egzekucyjny, który zostanie skierowany do komornika. 

Sytuacja ta dotyczy również bankowego tytułu egzekucyjnego. Banki składają wnioski o wydanie takiego tytułu w przypadku, gdy dłużnik nie spłaca kolejnych rat kredytu czy pożyczki w obowiązujących terminach. Duży poślizg ze spłatą kredytu również może nam więc grozić zajęciem naszego wynagrodzenia przez komornika. Zajęcie wynagrodzenie może nastąpić także na poczet kar pieniężnych oraz zaliczek pobranych przez pracownika z firmy.


W jakiej kolejności następują potrącenia?

W przypadku, gdy dłużnik ma wiele niespłaconych należności i wszystkie sprawy mają sądowy wyrok z klauzulą wykonalności, komornik musi zajmować wynagrodzenie w kolejności określonej przez obowiązujące przepisy. W pierwszej kolejności z pensji dłużnika zawsze ściągane są przyznane sądownie alimenty. Dopiero po ściągnięciu należności na ten poczet komornik może zająć wynagrodzenie na rzecz innych długów. Chodzi tutaj o kredyty bankowe, pożyczki pozabankowe i inne należności. Następnie ściągane są zaliczki pieniężne, które pracownik otrzymał z firmy oraz kary nałożone na niego przez pracodawcę. 


Ile może zająć komornik?

Komornik nie może zająć całego naszego wynagrodzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęciu może podlec jedynie 50 procent pensji. Zajęta suma nie może także przekroczyć 1600 zł brutto. Sytuacja ta dotyczy pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.