Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo administracyjne  »  Procedury przy zmianie nazwiska

Procedury przy zmianie nazwiska

Procedury przy zmianie nazwiska

Planujesz zmianę nazwiska? Niezbędne okażą formalności. Jakie procedury obowiązują przy takiej zmianie?

Kiedy można złożyć wniosek o zmianę?

Zmiana nazwiska może nastąpić jedynie na wniosek zainteresowanego. Wniosek może zostać pozytywnie rozpatrzony w kilku przypadkach. Zmiana nazwiska może nastąpić w przypadku, gdy dotychczasowe:

  • było ośmieszające lub godziło w godność ludzką,
  • miało brzmienie niepolskie,
  • posiadało formę imienia.

Zmiana może zostać rozpatrzona pozytywnie także wtedy, gdy obywatel chce formalnie zmienić swoje nazwisko na to, którego już od dawna używa (jest pod nim znany).


Gdzie złożyć wniosek?

Podanie o zmianę nazwiska musimy złożyć do starosty. Chodzi tutaj o starostę właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Obywatele mieszkający za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP – wniosek musi być skierowany do starosty właściwego do ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, ewentualnie do prezydenta gminy Warszawa Centrum (gdy ostatnie miejsce pobytu jest trudne do ustalenia). 


Jakie dokumenty są wymagane?

Podanie o zmianę nazwiska musi zawierać dane wnioskodawcy. Chodzi tutaj o imię, nazwisko, nazwisko rodowe, adres zameldowania, numer PESEL. We wniosku koniecznie musi także znaleźć się uzasadnienie zmiany. Urzędy udostępniają petentom gotowe druki wniosków.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć także odpisy zupełne aktów stanu cywilnego, które dokumentują stan cywilny (akt małżeństwa), odpisy urodzenia małoletnich dzieci (w przypadku gdy chcemy, aby zmiana rozciągnęła się także na nie). Do wniosku można także załączyć dokumenty, które pozwolą umotywować naszą chęć zmiany nazwiska. 


Kiedy wniosek nie podlega uwzględnieniu?

Negatywna decyzja wydawana jest zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że chęć zmiany nazwiska jest umotywowana uchylaniem się od odpowiedzialności karnej bądź cywilnej. Nie można również zmienić nazwiska na historyczne lub wysławione (na polu kulturalnym, naukowym, społecznym czy politycznym).