Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo gospodarcze i handlowe  »  Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Za materiały budowlane można odzyskać podatek VAT. Kto jednak może skorzystać z takiej możliwości? I jak złożyć wniosek?

Jakie zmiany w 2014 roku?

W 2014 roku przepisy dotyczące odzyskiwania podatku VAT za materiały budowlane uległy zmianie. Osoby, które posiadają  faktury wystawione w 2013 roku, mają jednak jeszcze 5 lat na pozyskanie zwrotu na wcześniejszych zasadach, które były o wiele korzystniejsze. Działa tutaj bowiem zasada praw nabytych.

Od stycznia 2014 roku o zwrot podatku VAT za materiały budowlane mogą ubiegać się jedynie osoby, które poniosły koszty w związku z budową domu jednorodzinnego, nadbudową czy rozbudową budynku na cele mieszkalne oraz przystosowaniem budynku niemieszkalnego do celów mieszkaniowych. 

Istotną zmianą jest więc to, że o zwrot podatku VAT nie będą mogły ubiegać się osoby, które poniosły koszty w związku z remontem domu lub mieszkania albo wykończeniami mieszkania nabytego w stanie deweloperskim. Nowe przepisy upoważniają do składania wniosków osoby do 35. roku życia (nie mogą one ukończyć 36 lat). Zwrot zgodnie z nowymi przepisami należy się jedynie osobom, które budują swój pierwszy dom (nie mogą być również posiadaczami mieszkania własnościowego czy spółdzielczego). Obowiązują także obostrzenia co do metrażu budowanego domu.


Jak złożyć wniosek?

Od 2014 roku wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane można złożyć jedynie raz. Do 2013 roku można było taki wniosek składać raz do roku. Wszystkie wydatki należy udokumentować odpowiednimi fakturami. Warto pamiętać, aby towary wyszczególnione na fakturach posiadały oznaczenie ewidencyjne (PKWiU). Uldze podlegają jedynie niektóre materiały budowlane, dlatego przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy zakupione przez nas materiały znajdują się w tabeli towarów uwzględnianych przez Urząd Skarbowy. Koniecznością jest także posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz pozwolenia na budowę (należy je dołączyć do wniosku).