Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo karne  »  Jakie są możliwe kary za posiadanie i handel marihuaną?

Jakie są możliwe kary za posiadanie i handel marihuaną?

Jakie są możliwe kary za posiadanie i handel marihuaną?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zaostrzyła kary grożące nie tylko za handel narkotykami, ale także za samo ich posiadanie. Jakie wymiary kar przewidują obowiązujące przepisy?

Jakie kary za posiadanie marihuany?

Posiadanie narkotyków, w tym marihuany, artykuł 62. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uznaje za przestępstwo. W ustępie 1. tego artykułu przewidziano karę pozbawienia wolności do lat 3. Sądy, orzekając karę, biorą pod uwagę jednak kilka czynników, które przesądzają o jej wysokości. W przypadku niewielkiej ilości marihuany czy ekstazy (kilka-kilkanaście gram) najczęściej orzekana jest kara w wymiarze od kilku miesięcy do 1,5 roku pozbawienia wolności. Obowiązuje tutaj warunkowe zawieszenie kary więzienia na okres od 2 do 5 lat.

W przypadku, gdy przy oskarżonym znaleziono kilka gram marihuany, sąd może umorzyć postępowanie. Takie rozwiązanie dotyczy jednak osób, które nigdy wcześniej nie były karane. Osoby, które w przeszłości były karane za podobne czyny, nie mogą liczyć na umorzenie kary czy nawet warunkowe zawieszenie jej wykonania.


Jak ustalana jest wysokość kary?

Sądy, orzekając wysokość kary, pod uwagę biorą przede wszystkim ilość narkotyków znalezionych u oskarżonego. Okolicznością łagodzącą może być nieposzlakowana opinia oraz zachowanie się oskarżonego (zarówno po popełnieniu przestępstwa, jak i przed sądem).


Jakie kary za handel marihuaną?

Sprzedaż narkotyków również karana jest na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Obowiązują tutaj przepisy zawarte w artykule 59. tej ustawy, które bardzo surowo traktują dealerów. Maksymalny wymiar kary za sprzedaż narkotyków może wynieść nawet 12 lat. Sądy za handel narkotykami (w tym marihuaną) orzekają najczęściej karę pozbawienia wolności od jednego roku do 10 lat. Surowszy wymiar kary obejmuje sytuację, gdy oskarżony sprzedaje narkotyki osobom nieletnim. Tutaj najniższy wymiar kary wynosi 3 lata pozbawienia wolności. Analogiczna sytuacja dotyczy również sprzedaży na szeroką skalę.


Czy istnieją okoliczności łagodzące?

Sprzedaż narkotyków traktowana jest jako poważne przestępstwo – tutaj sądy nie umarzają postępowania. Ustęp 3. artykułu 59. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje jednak wypadki mniejszej wagi. W takim przypadku, karą może być grzywna, ograniczenie wolności lub jej pozbawienie do lat 2.