Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo karne  »  Co grozi za podrobienie podpisu?

Co grozi za podrobienie podpisu?

Co grozi za podrobienie podpisu?

Wielu z nas uważa, że podpisanie dokumentu za kogoś bliskiego jest zupełnie nieszkodliwe. Jednak za sfałszowanie podpisu grożą poważne konsekwencje prawne. Jakie?

Co na to prawo?

Do fałszerstw dokumentów, w tym także do podrobienia podpisu, odnoszą się przepisy Kodeksu Karnego. Chodzi tutaj o przestępstwa łamiące prawo do wiarygodności dokumentów. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę także z tego, że fakt, iż osoba, której podpis sfałszowaliśmy, wyraziła na to zgodę, nie wyłącza odpowiedzialności. O takiej sytuacji mówi orzeczenie Sądu Najwyższego z 2007 roku. Jednocześnie Sąd Najwyższy za przestępstwo sfałszowania dokumentu uznał również używanie sfałszowanego dokumentu (a nie jedynie jego sfałszowanie).


Jakie sankcje grożą za fałszerstwo?

Przepisy Kodeksu Karnego za fałszerstwo podpisu przewidują karę ograniczenia wolności oraz karę jej pozbawienia. Kara pozbawienia wolności może wynosić od trzech miesięcy do nawet pięciu lat. Polskie prawo za sfałszowanie podpisu uznaje także przerobienie podpisu, który już na dokumencie widnieje.

Podobny wymiar kary dotyczy sytuacji, gdy oskarżony wypełni blankiet z nieautentycznym podpisem na szkodę osoby, której podpis sfałszowano.

Przypadki fałszowania uznane przez sąd za sytuacje mniejszej wagi przewidują karę grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat dwóch. Warto również w tym miejscu podkreślić, że podobny wymiar kary dotyczy osób, które dopiero czynią przygotowania do podrobienia podpisu.


Jaka wysokość grzywny?

Za sfałszowanie podpisu sąd może orzec grzywnę w różnych wysokościach. Wysokość grzywny wynosi od 10 do 540 stawek dziennych. Stawka dzienna jest ustalana indywidualnie – na podstawie sytuacji majątkowej i rodzinnej oraz zarobków oskarżonego (od 10 do 2 tysięcy złotych).


Okoliczności łagodzące

Okolicznością łagodzącą wymiar kary dla sądu może być fakt, że sfałszowanie podpisu nie spowodowało nikomu żadnej szkody. W takim przypadku sąd może bowiem zakwalifikować przestępstwo jako czyn o niskiej szkodliwości społecznej.