Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo karne  »  Czym są groźby karalne?

Czym są groźby karalne?

Czym są groźby karalne?

Większość z nas ma swoje subiektywne odczucia pozwalające nam określić, który komunikat innej osoby jest groźbą. Jednak nie każde takie zachowanie przez prawo traktowane jest jako groźba karalna.

Na jakie przepisy można się powołać?

Dokładną definicję groźby karalnej znajdziemy w artykule 190. Kodeksu Karnego. Otóż za groźbę karalną obowiązujące przepisy uznają sytuację, gdy ktoś grozi innej osobie popełnieniem wobec niej przestępstwa. Przestępstwo to może odnosić się do szkody osoby, której groźba dotyczy, lub kogoś z jego najbliższych. Groźba karalna musi także wzbudzać obawę spełnienia jej. Kodeks karny za takie zachowanie przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności bądź jej pozbawienia (do 2 lat). Tego rodzaju przestępstwa nie są ścigane z urzędu – poszkodowany musi więc złożyć wniosek w prokuraturze.


Co może być uznane za groźbę?

Warto zwrócić uwagę na to, że przepisy dokładnie przewidują, kto może być adresatem groźby karalnej. Otóż groźba, która może zostać uznana za przestępstwo, musi być skierowana w stronę konkretnej osoby fizycznej. Prawo chroni tutaj subiektywne odczucia obywateli i gwarantuje im prawo do wolności od strachu. Chodzi o to, że powinni oni czuć się bezpieczni.

Warto zwrócić uwagę na to, że według przepisów groźba karalna następuje jedynie wtedy, gdy dotyczy ona czynu uznanego za przestępstwo.


Jak może zostać wyrażona groźba?

Groźbę popełnienia przestępstwa można wyrazić na różne sposoby. Może ona mieć postać komunikatu ustnego bądź pisemnego. Prawo za groźbę karalną uznaje również niektóre gesty. Przykładem może być tutaj więc wyciągnięcie w stronę adresata noża czy broni.

Warto zwrócić uwagę również na to, że dla sądu nie ma większego znaczenia fakt, czy grożący rzeczywiście miał zamiar popełnić przestępstwo. Tłumaczenie, że chciał jedynie kogoś przestraszyć, ale nie miał zamiaru wcielać w życie swojej groźby, nie jest więc żadną okolicznością łagodzącą. Znaczenie ma jedynie to, aby komunikat wywołał w adresacie autentyczne poczucie zagrożenia.