Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo pracy  »  Jak rozwiązać umowę o pracę?

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Istnieje kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę. Chodzi tutaj o porozumienie stron, złożenie oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę. Który sposób jest najkorzystniejszy?

Jakie mamy możliwości?
 
Zakończenie stosunku pracy wiąże się z koniecznością rozwiązania umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Gdy decyzję podejmują obie strony, umowę rozwiązuje się za porozumieniem stron. W przypadku, gdy stosunek pracy chce zakończyć jedynie jedna ze stron, musi złożyć oświadczenie woli – może to być rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ponadto rozwiązanie stosunku pracy następuje również w przypadku, gdy wygasa umowa.


Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Najbardziej komfortowym sposobem rozwiązania umowy jest porozumienie stron. Taką ofertę może zaproponować zarówno pracownik, jak i pracodawca. Porozumienie stron oznacza w praktyce, że druga strona przyjmuje wniosek o rozwiązanie stosunku pracy bez żadnych zastrzeżeń. Warto zwrócić uwagę na to, że Kodeks Pracy nie reguluje porozumienia stron. Zainteresowane strony mogą tutaj skorzystać z przepisu dotyczącego oświadczeń woli (Kodeks Cywilny). Porozumienie może zawierać dowolny okres wypowiedzenia i termin rozwiązania umowy.


Wypowiedzenie umowy o pracę

W przypadku, gdy jedna ze stron umowy chce ją rozwiązać, może złożyć wypowiedzenie. Jest to oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika złożone w formie pisemnej. Pracodawca w takim dokumencie powinien podać powód, który uzasadnia jego decyzję. W ten sposób można rozwiązać nie tylko umowy na czas nieokreślony, ale także te zawarte na czas określony (powyżej 6 miesięcy) czy nawet na okres próbny.

Kodeks pracy przewiduje terminy wypowiedzenia. W przypadku pracowników, którzy zatrudnieni byli w firmie minimum 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Pracownikom, którzy pracowali w firmie minimum 6 miesięcy, przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia, zaś zatrudnieni poniżej 6 miesięcy mogą skorzystać z 2-tygodniowego wypowiedzenia.


Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Umowę o pracę bez wypowiedzenia można rozwiązać jedynie w niektórych przypadkach. Takie rozwiązanie pracodawca może zastosować w przypadku, gdy pracownik traci uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy, ciężko naruszył swoje podstawowe obowiązki lub dopuścił się przestępstwa.

W oświadczeniu koniecznie musi znaleźć się dokładny powód zwolnienia. Pracownik od takiej decyzji w ciągu 14 dni może złożyć odwołanie do sądu pracy (o przywrócenie do wykonywania obowiązków zawodowych lub wypłacenie odszkodowania).