Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Prawo administracyjne  »  Nieodpłatna pomoc prawna – komu przysługuje?

Nieodpłatna pomoc prawna – komu przysługuje?

Nieodpłatna pomoc prawna – komu przysługuje?

Wraz z nadejściem 2019 roku zmieniły się zasady korzystania z nieodpłatnej pomocny prawnej. Zmianie uległo także brzmienie ustawy, na mocy której świadczona jest ta usługa. Kto może uzyskać darmową poradę prawną i jak o nią wnioskować?

 

Darmowa pomoc prawnika dla niezamożnych

Wcześniejsze kryteria jasno formułowały kto i na jakich zasadach może skorzystać z darmowej pomocy prawnej. Dotychczas były to np. osoby po 65. roku życia i przed ukończeniem 26. roku życia, kobiety w ciąży, weterani, kombatanci, osoby korzystające ze świadczeń opieki społecznej, a także członkowie rodzin legitymujący się Kartą Dużej Rodziny. Obecnie znowelizowana ustawa znacznie poszerza krąg osób, które mogą wnioskować o udzielenie darmowej porady prawnej. W praktyce wystarczy złożyć proste oświadczenie, w którym napiszemy, że nie stać nas na odpłatne usługi prawnika. Co ciekawe, oświadczenie to nie musi być poparte żadnym udokumentowaniem sytuacji materialnej. Z możliwości korzystania z darmowych porad prawnych nie mogą skorzystać jedynie osoby szukające pomocy z zakresu prawa gospodarczego prowadzące już działalność gospodarczą. Młodym przedsiębiorcom, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w prowadzeniu firmy, taka pomoc zostanie udzielona.

 

Poradnictwo obywatelskie – nowa forma pomocy prawnej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest w tej chwili Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Oznacza to, że aby skorzystać z pomocy w kwestiach związanych z prawem, nie musimy zgłaszać się do udzielającego darmowych porad prawnika. Bezpłatnej pomocy w tym zakresie mogą udzielać również osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie. Usługę taka nazywamy poradnictwem obywatelskim. Jest ono dedykowane w szczególności osobom niezamożnym i zadłużonym, poszukującym rozwiązań w sprawach mieszkaniowych oraz w sprawach zabezpieczenia społecznego. Doradcy z zakresu poradnictwa obywatelskiego są też uprawnieni do prowadzenia mediacji.