Tu jesteś: Kanone.pl | Poradnik prawny online  »  Inne  »  Kim są biegli sądowi?

Kim są biegli sądowi?

Kim są biegli sądowi?

Jeśli zdarzy nam się kiedyś uczestniczyć w postępowaniu sądowym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spotkamy się z osobami biegłych. Jaka jest ich rola?

W wielu procesach toczących się w zakresie rozmaitych dziedzin prawa doniosłą rolę pełnią biegli sądowi. Nazwą tą są określane osoby posiadające szczególną wiedzę z danej dziedziny życia, która w danym momencie jest przydatna z punktu widzenia ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Ponieważ prawo jest obszarem niezwykle szerokim, wyróżnia się tutaj podstawowy podział na prawo karne oraz cywilne. Jest także sfera prawa rodzinnego. W każdej z tych dziedzin, podczas postępowania lub procesu, mogą pojawić się okoliczności nakazujące zasięgnięcie opinii biegłego sądowego.

Zaczynając od prawa karnego, biegłym może być np. psycholog, który określa, czy osoba oskarżona o dany czyn była w momencie jego popełniania poczytalna, tzn. czy zdawała sobie w pełni sprawę z tego, co robi. Biegłym może być także lekarz - specjalista z zakresu balistyki, grafolog, itp.

W prawie cywilnym natomiast biegłym może być np. geodeta, jeśli proces toczy się o ustalenie konkretnego podziału nieruchomości. W procesach z zakresu prawa rodzinnego, może to być, dla przykładu, psycholog dziecięcy, którego zadaniem jest określenie, jakie emocje towarzyszą dziecku podczas procesu, a także jakie rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze z punktu widzenia psychiki tegoż dziecka.

W każdej z wymienionych sytuacji opinia biegłych ma przemożny wpływ na decyzje sądów. Dlatego też na biegłych ciąży wielka odpowiedzialność. To z kolei oznacza, że osoba biegłego nie tylko powinna posiadać konkretną wiedzę, ale również odpowiednie kwalifikacje osobowościowe i moralne.